Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasirašė Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto Nr. 4 „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiekiamumas priklausomybę turintiems nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, auginančių vaikus, resocializacijai) įgyvendinimo sutartį, pagal kurią pažeidžiamų grupių nuteistųjų laikymo sąlygoms laisvės atėmimo vietose gerinti yra skiriama 5,411 mln. litų Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų.

Už projekto lėšas  atlikus Psichiatrijos ir Vidaus ligų skyriaus rekonstravimo darbus, bus įrengta 90 gydymo vietų. Tai yra dalis numatomų  iš viso Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Pravieniškėse įrengti/renovuoti  140 lovų, skirtų sergantiems įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms.

Taip bus įsigyta 82 vnt. įvairios medicininės ir diagnostinės įrangos.

Atlikus patalpų paprastojo remonto darbus, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bus įrengtas Reabilitacijos centras 30 vietų, kuriame bus vykdoma  Priklausomų asmenų reabilitacijos grupės programa.

Panevėžio mieste bus nupirktas ir įrengtas  namas, kuriame būtų  galima, ne mažiau kaip 5 nuteistąsias moteris, auginančias vaikus iki 3 metų,  apgyvendinti už įkalinimo įstaigos ribų.

Įgyvendinus šį projektą:

  1. Sergantiems įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, bus teikiamos  kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios tarptautinius standartus, naudojant  modernią medicinos įrangą.
  2. Bus įgyvendintas projektas dėl atskiro izoliuoto sektoriaus įkalintiems asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, steigimo Lietuvos kalėjimuose.
  3. Ne pataisos namų teritorijoje bus apgyvendinta specifinė ir labai pažeidžiama asmenų grupė – nuteistos moterys ir jų vaikai iki 3 metų. Tokios praktikos Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje dar nėra buvę.
Informacija atnaujinta 2014 m. rugpjūčio 13 d. 09:20

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?