Pasitikėjimo telefonas

Lietuvos kalėjimų tarnybos pasitikėjimo linijos nuostatai

 

1. Koks yra mūsų tikslas?

 

Lietuvos kalėjimų tarnyba, vykdydama korupcijos prevenciją, įsteigė Pasitikėjimo liniją.

 

 2. Kokios informacijos mes laukiame?

 

Visada galite mus informuoti apie bausmių vykdymo institucijos pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir kitų asmenų veiksmus, turinčius galimo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnyba, protekcionizmą), galimai neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais.

 

Prašymai (pareiškimai), skundai dėl bausmių vykdymo ar suėmimo taikymo  pateikiami raštu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 str. nustatyta tvarka.

 

3. Kaip galima pateikti informaciją?

 

Informaciją galite pateikti telefonu su atsakikliu – tel. (8 5) 271 9022 arba elektroniniu paštu – el. p. pasitikejimas@kalejimai.lt

 

  • Pranešimas gali būti pateikiamas anonimiškai, nenurodant asmens ir kontaktinių duomenų, arba pateikiant asmens duomenis, jei sutinkate, kad pranešimą nagrinėjantis darbuotojas susisiektų su Jumis dėl informacijos patikslinimo.
  • Jeigu pageidaujate, kad Jūsų asmens ir kontaktiniai duomenys nebūtų perduoti pranešimą nagrinėjančiam darbuotojui, apie tai turite nurodyti Pasitikėjimo linija pateiktame savo pranešime.

 

4. Kokiais atvejais pranešimai nenagrinėjami?

 

Pasitikėjimo linija gauti pranešimai nebus nagrinėjami, jei:

  • pranešimas nesusijęs su darbuotojų galimai neteisėtais veiksmais;
  • pranešime nenurodyti darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami duomenys (vardas ir pavardė), skundžiamo darbuotojo atlikti galimai neteisėti veiksmai ir jų atlikimo vieta, laikas ir data;
  • pagal pranešimo turinį neįmanoma nustatyti pranešimo dalyko ar objekto;
  • pranešime apie darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus nurodytos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;
  • pranešime pateikta informacija nesusijusi su Lietuvos kalėjimų tarnybos kompetencija.

  

Jūsų asmens duomenų konfidencialumą garantuojame.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 3 d. 12:27