Pradedamas įgyvendinti reikšmingas įkalinimo įstaigos rekonstrukcijos projektas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 m. liepos 2 d. pasirašė Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto Nr. NOR-LT14-TM-01-TF-01-001 „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“ įgyvendinimo sutartį, pagal kurią minėto projekto įgyvendinimui yra skiriama 9.891.098,05 Lt  Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Projektu siekiama rekonstruoti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos III sektoriaus gyvenamuosius pastatus, įrengiant kamerų tipo patalpas su galimybe šiose kamerose nuteistuosius rakinti nakties metu, taip ženkliai pagerinant nuteistųjų izoliaciją ir neigiamų įtakų prevenciją. Taip pat projekto metu siekiama minėtame sektoriuje įdiegti modernias technines ir inžinerines perimetro apsaugos priemones, jomis pakeičiant dabar esamą ginkluotą apsaugą apsaugos bokšteliuose, o to pasekoje atsilaisvinusiais žmogiškaisiais ištekliais sustiprinti tiesioginį darbą su nuteistaisiais įstaigos viduje.

Įgyvendinus Projektą bus pagerinta resocializacijos paslaugų įkalintiems asmenims kokybė, tikėtina, kad sumažės vidaus tyrimų dėl įkalintų asmenų tarpusavio smurtavimo atvejų. Ženkliai pagerėjusios nuteistųjų buities sąlygos ir estetinė aplinkos kokybė, iki tarptautinių normų padidėjęs vienam nuteistajam tenkantis kameros vidaus plotas sumažins neigiamą įkalinimo įstaigos aplinkos poveikį nuteistojo asmenybei, sudarytos sąlygos leis lengviau įgyvendinti socialinės integracijos ir individualaus darbo su nuteistaisiais programas, leis užtikrinti tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimą vykdant laisvės atėmimo bausmes. 

Informacija atnaujinta 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:00

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?