Korupcijos prevencijos programos

 

 
2018 m. kovo 29 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-142 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-462 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017   2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo"

2018 m. vasario 15 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017 – 2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo per 2017 m. ataskaita Nr. LV-705

2017 m. birželio 19 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-263 „Dėl 2016 m. gruodžio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-462 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“

2016 m. gruodžio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-462 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

2016 m. gruodžio 8 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-465 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“

2016 m. sausio 4 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-1 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2016 metų plano patvrtinimo" 

2016 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-26 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos patvirtinimo"
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 5 d. 09:46