Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Šiaulių kalėjime

2023-03-15

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,4 - 11,5)) pareigybių Šiaulių kalėjime. Pareigybės aprašymas

 

Specialieji reikalavimai pretendentams:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2. Atitikti pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

3. Atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;

4. Atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą teikiama atvykus į Šiaulių kalėjimą, kreipiantis į Saugumo valdymo skyriaus viršininką Paulių Blažuką asmeniškai ar telefonu (8 41) 432 912, taip pat telefonu (8 346) 43 784, Aurelija Gliaudelienė, Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriaus patarėja, el. paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu Respublikos g. 62, Panevėžys (3 a.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 687 84 646 arba el. pašto adresu ausra.klasinskiene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroniniu paštu ausra.klasinskiene@nbfc.lt privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. Užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

5. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, - ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 15 d. 12:06