Kontaktai

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El.p. info@kalejimai.lt

Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Virginija Vervečkaitė

tel. +370 602 06 310
el. p. spauda@kalejimai.lt

Budėtojų kontaktai:
tel. (8  5) 271 9051 

 
 

Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo viršininko pareigas

2023-03-24

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo viršininko (statutinio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, pareigybių grupė – 5, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 11,2 - 15,5)) pareigybę. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai; Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti įgijus aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos ar kitose vidaus tarnybos sistemos institucijose;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamojo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išduoti;
 • mokėti bent vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu (remiantis „Europass“ kalbos lygių sistema);
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje nurodytus reikalavimus;
 • atitikti pareigūnų fiziniam pasirengimui keliamus reikalavimus (trečiąjį lygį).

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 673 52782 arba elektroninio pašto adresu julija.milutyte@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroninio pašto adresu julija.milutyte@nbfc.lt privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiama atranka, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
 6. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateikta užpildyta privačių interesų deklaracija (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG);
 8. Profesinio ir vadovaujamo darbo patirtį, nurodytą pareigybės aprašyme, patvirtinančius dokumentus;
 9. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
 10. Dokumentą, patvirtinantį vienos iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu (remiantis „Europass“ kalbos lygių sistema) mokėjimą;
 11. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 5) 271 9081 bei elektroniniu paštu: donata.krackiene@kalejimai.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 24 d. 10:52