Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų pareigybes Pravieniškių 2-ajame kalėjime

2023-03-09

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė - 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) - 6,7-12,0)) pareigybes Pravieniškių 2-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado II skiltyje nurodytus reikalavimus;
 • atitikti pareigūnų fiziniam pasirengimui keliamus reikalavimus (antrąjį lygį).

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 685 69734 arba elektroninio pašto adresu edita.sakaityte@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroninio pašto adresu edita.sakaityte@nbfc.lt privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ar buvusios pareigos;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiama atranka, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
 6. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateikta užpildyta privačių interesų deklaracija (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG);
 8. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
 9. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: (8 346) 56440 bei elektroniniu paštu: vitalija.giulmamedova@pravienpn-ak.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 9 d. 14:51