Kalėjimų departamento skelbimai

Paskelbtas konkursas

2014-10-15

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skelbia konkursą Kalėjimų departamento Probacijos skyriaus viršininko (statutinis valstybės tarnautojas, A lygis, 15 kategorija) pareigoms. Pareigybės aprašymas.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, dėl kurios paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą Pretendento anketą.

6. Akredituoto centro (turinčio teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą) išduotą pažymą apie užsienio kalbos mokėjimo lygį. Pažyma turi būti pateikta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios. (Informacija apie Akredituotus centrus skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje adresu: http://www.vtd.lt/index.php?-303104489).

7. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10, 11, 12, straipsniais, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116 ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2014 m. spalio 28 d., pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, adresu Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės ir personalo skyrius (203 kab.), L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  tel. (8 5) 271 9018.

KONKURSE DALYVAUJANTYS KANDIDATAI:

Žydrūnas Butkevičius;
Simonas Nikartas.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. birželio 2 d. 11:38
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?