Kalėjimų departamento skelbimai

Skelbiamas konkursas

2019-03-29

Skelbiamas konkursas valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus (įmonės vadovo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (Valstybės tarnybos portalo skelbimo Nr. 57662)


Įmonės pavadinimas, teisinė forma: „Mūsų amatai“, valstybės įmonė

Įmonės buveinė yra Lietuvos Respublikoje, jos adresas – Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius

Įmonės kodas: 303316138

Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas: valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius (pareigybės aprašymas)
Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

5. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą;

6. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (žr. į pareigybės aprašymo 5.2 p.).

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 12 d. imtinaiper Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis)

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą: tel. (8 5) 271 9018, el. p. jurgita.silkinyte@kaldep.lt

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 29 d. 14:13
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos