Naujienos

Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose dalyvavo ir Pravieniškių 1-ojo kalėjimo atstovai

Rugsėjo 3 d. Rumšiškių parapijoje vyko Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai. Gražioje šventėje dalyvavo Rumšiškių miestelio ir aplinkinių kaimų tikintieji, svečiai bei Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-ojo kalėjimo atviro tipo savanoriai, ne pirma savaitė pagelbstintys klebonui ūkiniuose darbuose bei prisidėję prie šventės ruošos darbų.

 

Atlaidams vadovavo Rumšiškių parapijos klebonas Gintas Rumševičius. Jis pasirūpino, kad kiekvienas, didelis ir mažas, būtų apdovanotas dėmesiu ir krikščioniškąja meile.

 

Šventę papuošė Marijos radijo programų direktoriaus kunigo Sigito Jurkšto pamokslas. Kunigas Sigitas pamokslą ir kiekvieną jo sakomą Švento Rašto eilutę iliustravo pavyzdžiais iš mūsų kasdieninio gyvenimo. Svečias prisiminė, kaip jį mažą močiutė mokė skabyti pomidorų ūglius, ir visiems susirinkusiems patarė su Dievo pagalba šalinti nuodėmingą mąstymą ir negerumus iš savo gyvenimo.

 

 

„Buvau keleivis - ir manęs nepriėmėte, nuogas - ir manęs neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir manęs neaplankėte‘‘, - Šventojo Rašto žodžius citavo jis ir palietė kiekvieno dalyvavusio širdį bei privertė susimąstyti bei užduoti klausimą, ar mes visuomet gerai ir teisingai elgiamės.

 

 

Po mišių vyko koncertas, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės oro pajėgų orkestras su puikiuoju vadovu kapelmeisteriu kapitonu Ričardu Kukulskiu. Renginyje dainavo ir žavioji operos solistė, mecosopranas Judita Leitaitė, atlikusi romantinės muzikos pradininko Franco Šuberto ,,Ave Maria“, nežinomo autoriaus ,,Pirkite mano žibuokles“ ir kitus kūrinius.

 

Po mišių ir koncerto klebonas G. Rumševičius visus esančius, pakvietė prie vaišių stalo klebonijos kieme.

Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 11 d. 13:23