Naujienos

Stiprinama Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų kontrolė

Kalėjimų departamentui nuo š. m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu suteikta teisė atlikti pavaldžių įstaigų centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Atliekant bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų procedūras, tikrinant įstaigų viešųjų pirkimų inicijavimą, planavimą, verčių skaičiavimą yra vertinamas ir viešųjų pirkimų kontrolės funkcijos efektyvumas.
Nustačius tobulintinas sritis, tokias kaip  nuoseklus viešųjų pirkimų tikrinimo tvarkos reglamentavimas, viešųjų pirkimų atrankos kriterijų nustatymas,  buvo imtasi priemonių suvienodinti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų reglamentavimą, kad visose įstaigose viešųjų pirkimų procedūros (planavimas, planų rengimas, keitimas, iniciavimas, pirkimų atlikimas) būtų vykdomos identiškai, o pavieniai skirtumai atsirastų tik dėl objektyvių veiksnių.
Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų pirkimų kontrolės srityje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos siūlymus dėl korupcijos veiksnių rizikos, Kalėjimų departamentas, tęsdamas viešųjų pirkimų centralizavimo procesą ir siekdamas efektyviau įgyvendinti pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų proceso kontrolės funkciją, parengė bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisykles.
Šios taisyklės nustato Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų atliekamų viešųjų pirkimų kontrolės sistemą: taisyklėse aiškiai apibrėžta viešųjų pirkimų inicijavimo kontrolė, nustatyti viešųjų pirkimų atrankos tikrinimui kriterijai bei reglamentuotas viešųjų pirkimų tikrinimo atlikimas.
„Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų kontrolė atliekama vadovaujantis objektyvumo, proporcingumo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo principais. Patvirtindami bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisykles,  nuosekliai sureguliuojame pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų proceso kontrolės mechanizmą. Stiprindami pavaldžių įstaigų kontrolę viešųjų pirkimų srityje, nuolat vykdome patikrinimus, atliekame rizikų analizę, tą darysime ir ateityje“, - akcentuoja Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Narbutienė.

Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 10 d. 14:56