Naujienos

Šiauliuose - tarptautinė konferencija „Įkalintų asmenų švietimas Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Norvegijoje“

2019-05-03

Siekiant pasidalyti gerąja patirtimi nuteistųjų švietimo srityje, Šiaulių suaugusiųjų mokykla, veikianti Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo tarptautinę konferenciją „Įkalintų asmenų švietimas Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Norvegijoje“. Šis renginys yra programos „Erasmus+“ KA2 veiksmo projekto „InnOvative WAys for motivating prisoners for learning" (Nr. 2017-1-LT01-KA204-035225) viena iš veiklų, kuria siekiama skleisti gerąją projekto patirtį ir pristatyti projekto metu kuriamą intelektinį produktą – mokomąją medžiagą mokytojų-andragogų, įkalinimo įstaigų darbuotojų, socialinių mokslų akademinės bendruomenės, socialinių reikalų srities specialistų ir kitų besidominčiųjų nuteistųjų švietimu tarpe.
Renginio metu pranešėjai iš Lietuvos ir iš užsienio šalių pristatė nuteistųjų mokymosi modelius, galimybes pasirinkti profesiją, diskusijų metu aptarė praktinius mokymosi proceso aspektus: pedagogų bendradarbiavimo ypatumus tarp pedagogų ir pareigūnų, mokymosi priemonių naudojimą mokymo procese, profesijų pasirinkimo galimybes ir pan.
Renginyje dalyvavo ir pranešimus pristatė: Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokytoja Zulfija Guzienė apie projekto veiklas ir Šiaulių suaugusiųjų mokykloje organizuojamą mokymo modelį suimtiesiems ir nuteistiesiems, l. e. Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas Renata Katinaitė-Lodh apie suaugusiųjų švietimą Lietuvos įkalinimo įstaigose, Maximo Martinez Bernal iš Granados regiono atvirosios kolonijos (Ispanija) pateikė apžvalgą apie Ispanijos penitencinės sistemos esminius bruožus, taip pat išryškino švietimo naudą nuteistųjų tarpe, nuteistųjų mokymosi motyvacijos aspektus pateikė pranešėjas iš Norvegijos Jessheim kolegijos Øyvind Lunde. Praktiniais pastebėjimais apie nuteistųjų mokymą pasidalino mokytoja iš Belgijos Ana Ferrando. Renginio pabaigoje projekto koordinatorių komandos narys Gert Hurkmans supažindino renginio dalyvius su intelektinio produkto kūrimo eiga. Kuriant šį produktą kiekvienoje partnerio šalyje buvo apklausti nuteistieji. Tyrimo rezultatų pagrindu iki šių metų rugpjūčio mėnesio planuojama parengti mokomąją medžiagą pedagogams, dirbantiems su nuteistaisiais.
Konferencijos metu pristatyta įkalintų asmenų, besimokančių Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriuje, kūrybinių darbų paroda.
Pernai metų duomenimis, daugiau nei tūkst. nuteistųjų mokėsi bendrojo ugdymo mokyklose, virš 900 - profesinio mokymo įstaigose, 5 - universitetuose.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 3 d. 15:24
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?