Naujienos

Šiaulių moksleiviams pristatyta bausmių vykdymo pareigūno profesija

Lapkričio 10 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimo pareigūnės lankėsi Šiaulių Romuvos progimnazijoje, kur aštuntos klasės mokiniams papasakojo apie bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesiją ir jos niuansus.

 

Klasės valandėlės metu mokiniai sužinojo, kokias funkcijas atlieka, kokiais įstatymais vadovaujasi Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyriaus pareigūnai, kokiomis veiklomis įkalinimo įstaigoje užsiima suimtieji ir nuteistieji. Jaunuoliai noriai įsitraukė į suorganizuotą viktoriną. 

 

Renginio metu akcentuota ir opi problema jaunimo tarpe - narkotikai. Aštuntokams dar kartą priminta, kad už narkotinių medžiagų vartojimą gresia baudžiamoji atsakomybė. 

 

Po klasės valandėlės mokiniai išėjo pasisėmę naujų žinių ir susidomėję bausmės vykdymo sistemos pareigūno profesija.

Informacija atnaujinta 2023 m. lapkričio 16 d. 12:15