Naujienos

Šiaulių kalėjimas bendradarbiaus su Rotary klubu

2023-03-17

 Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimas sudarė abipusiai naudingą bendradarbiavimo sutartį su asociacija „Vykinto Rotary klubas“.

 

Šiaulių kalėjimas pagal sutartį ketina dalyvauti bendrai rengiamuose projektuose ir renginiuose, skatinančiuose miesto bendruomenės stiprinimo, sutelkimo idėjas ir kalinčių asmenų integraciją į visuomenę, pagal poreikį ir galimybes organizuoti nuteistųjų pagalbą tvarkyti Šiaulių miesto viešąją miesto erdvę – Talkšos ežero pakrantės teritoriją, priskirtą šiai asociacijai, sudaryti sąlygas Rotary atstovams vykdyti Šiaulių kalėjime savanorišką veiklą, įstaigoje laikomiems asmenims teikti edukacines, švietėjiškas ir kitas paslaugas.

 

Rotary klubas įsipareigojo bendradarbiauti rengiant bei vykdant socialines akcijas, projektus bei renginius ir siekiant sudaryti sąlygas, kad bausmę atliekantis asmuo būtų skatinamas tobulėti, ugdyti darbo rinkai ir savarankiškam gyvenimui reikalingus įgūdžius, skatinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, įtraukiant juos į visuomenei naudingą veiklą, teikti jiems pagalbą, aprūpinti priemonėmis, kurios bus reikalingos kuriant aplinką, atliekant pagalbinius darbus, keistis informacija, dalintis patirtimi, susijusia su visuomenei naudingų projektų vykdymu ir savanorystės idėjų puoselėjimu, perduoti paramą – nedraudžiamus daiktus, medžiagas, įrangą, skirtą įstaigoje laikomų asmenų reabilitacijai ir integracijai į visuomenę skatinti, darbiniams įgūdžiams įgyti ir lavinti.

 

Rotary yra pasaulinė organizacija, kurią sudaro 1,2 mln. narių - problemų sprendėjų, kurie keičiasi idėjomis ir imasi veiksmų, kad sukurtų ilgalaikius pokyčius mūsų bendruomenėse. Rotary nariai naudoja savo lyderystę ir kompetenciją socialinių problemų sprendimui. Rotary klubo nariais dažniausiai tampa verslininkai, vadovai, mokslininkai ir kiti jau nemažai gyvenime pasiekę žmonės.

 

„Vykinto Rotary klubo“ prezidentas Alvydas Rekašius pasirašydamas sutartį pažadėjo, kad kalėjime laikomus asmenis rems ne tik teikdamas paramą, skirtą jų darbiniams įgūdžiams lavinti, bet ir jo Asociacijos nariai verslininkai padės realiomis priemonėmis adaptuotis išėjus į laisvę – įdarbins norinčius pagal turimus įgūdžius arba padės susirasti darbą. Kaip minėjo Asociacijos prezidentas, tai tikriausiai pirmasis jo žinomas atvejis, kai Lietuvoje Rotary pasirašo bendradarbiavimo sutartį su įkalinimo įstaiga.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 17 d. 09:14