Naujienos

Psichologinė pagalba bus teikiama ir darbuotojams

Nuo šiol profesionali psichologinė pagalba įvykus kritiniam įvykiui bus teikiama ir bausmių vykdymo sistemos darbuotojams. Kalėjimų departamente patvirtintas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų psichologinės pagalbos teikimo po kritinio įvykio statutiniams valstybės tarnautojams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, organizavimo aprašas.

„Darbas bausmių vykdymo sistemoje nėra lengvas, mūsų pareigūnams ir darbuotojams dažnai tenka susidurti su stresinėmis situacijomis, patirti įtampą, nerimą ir kitus stiprius emocinius išgyvenimus, todėl kompleksiškas ir tikslingas psichologinės pagalbos teikimas – svarus žingsnis ne tik į darbuotojų psichologinės sveikatos, bet ir į bendro bausmių vykdymo sistemos klimato gerinimą,“ – sako Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas.

Naujos tvarkos tikslas – užtikrinti, kad atsitikus kritiniam įvykiui bet kurioje bausmių vykdymo sistemos įstaigoje, įvykio paveiktiems darbuotojams koordinuotai ir veiksmingai būtų teikiama profesionali psichologinė pagalba. Dėl šių įvykių darbuotojai gali patirti stiprių emocinių išgyvenimų: nerimą, įtampą, grėsmę, nesaugumą, pavojų, pasimetimą ir kt. Siekiant sušvelninti neigiamų išgyvenimų trauminį poveikį, suteikti jiems emocinę paramą, sumažinti jų patiriamą emocinę įtampą, gerinti pareigūnų ir kitų darbuotojų psichologinę sveikatą, planuojama teikti ne tik skubią, bet ir tęstinę psichologinę pagalbą – darbuotojai galės individualiai konsultuotis su psichologais, bus organizuojami grupiniai užsiėmimai ir seminarai, pareigūnams teikiama medicininė psichologinė reabilitacija viename iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicininės reabilitacijos centrų.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovai, atsižvelgdami į kritinio įvykio paveikto darbuotojo būklę, galės suteikti psichologinių sunkumų patiriančiam darbuotojui papildomų mokamų atostogų ar net laikinai perkelti jį į lygiavertes pareigas toje pačioje įstaigoje, kur darbo pobūdis ir veikla nebūtų susijusi su veikla, kuri traumavo darbuotoją.

Iki 2020 m. rudens psichologinės pagalbos teikimas bausmių vykdymo sistemoje buvo orientuotas tik į nuteistuosius. Prieš metus Kalėjimų departamente buvo įsteigti du psichologų etatai ir darbą pradėjo dvi psichologės. Darbuotojai galėjo kreiptis pagalbos į jas, bet organizuoto, bendro visai bausmių vykdymo sistemai psichologinės pagalbos algoritmo sukurta nebuvo. Ši nauja tvarka – tai instrumentas, leisiantis sistemiškai ir organizuotai teikti reikalingą psichologinę pagalbą bausmių vykdymo sistemos darbuotojams tiek atsitikus netikėtam, sukrečiančiam kritiniam įvykiui, tiek išgyvenant emocines krizes.

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 18 d. 09:09

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?