Naujienos

Prieš šventes – nekasdieniškas renginys žiniasklaidai

2014-12-18

2014 m. gruodžio 19 d. 10 val. Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje rengiamas pristatymas – spaudos konferencija. Renginys skirtas įvairių žiniasklaidos priemonių atstovams. Pagrindiniai renginio tikslai – supažindinti žiniasklaidos atstovus su įkalinimo įstaigos veikla iš vidaus, naujomis pažangiomis nuteistųjų resocializacijos programomis, taip pat pristatyti įstaigoje vykdomą didelį rekonstrukcijos projektą, vieno iš sektorių nuteistųjų gyvenamuosius pastatus perdarant į kamerų tipo patalpas.

                      Norvegų lėšomis vykdomas projektas

                      Pagrindinis renginio tikslas – žiniasklaidai pristatomas projektas  2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ tiesioginio finansavimo projektas „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“. Projekto įgyvendinimo metu įstaigos Trečiasis sektorius taps pirmuoju tarp Lietuvos pataisos įstaigų, rekonstruotu į kamerų tipo patalpas, pagal šiuolaikinius tarptautinius standartus. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje bus panaikinta stacionari ginkluota Trečiojo sektoriaus teritorijos fizinė perimetro apsauga, įrengiant modernias technines inžinerines priemones apsaugai užtikrinti. Taip pat bus įgyvendinamos kitos įstaigos veiklos funkcijos, atsižvelgiant į gerąją Norvegijos karalystės partnerių patirtį. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. liepa – 2016 m. balandis. Programos operatorius – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Projekto vykdytojas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bendra projekto vertė siekia beveik 10 mln. Lt.

                     

                      Norint suprasti – būtina pamatyti

                      Norint tinkamai įvertinti minėto rekonstrukcijos projekto poreikį, labai svarbu susipažinti su dabar esamu laisvės atėmimo bausmės modeliu iš arti. Todėl žiniasklaidos atstovams bus sudarytos galimybės apsilankyti įkalinimo įstaigos vidaus teritorijoje. Neretai tiek visuomenė, tiek ir žiniasklaida laisvės atėmimo įstaigos veiklą, nuteistųjų laikymo sąlygas ir darbą su jais įsivaizduoja kiek kitaip, nei tai yra tikrovėje. Nuteistieji įstaigos teritorijoje nevaikšto su antrankiais, nėra nuolat uždaryti kamerose o įstaigos darbuotojai ne vien juos prižiūri, bet ir dirba įvairų socialinį darbą. Taigi tik susipažinus su įstaigos veikla gyvai, tikėtina, pavyks tiksliau suprasti ir perteikti visuomenei procesus, vykstančius už spygliuotos vielos.

 

                      Nauja resocializacijos programa – pirma tokia Lietuvoje

                      Žiniasklaidos atstovams bus sudaryta galimybė pamatyti kaip vykdoma nauja tik šioje įkalinimo įstaigoje pradėta įgyvendinti programa „Langas į nuteistojo pasaulį“, kurioje prie bendro stalo pokalbiui susitinka kalinamas asmuo, jo artimieji ir įstaigos darbuotojas. Šios programos pagrindinė idėja – trišalis atviras bendravimas siekiant išsiaiškinti nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, jo pažangą taisant šį elgesį, jo jausmus, lūkesčius bei socialinę aplinką. Tikimasi, kad ši programa padės ženkliai sumažinti negatyvų įkalinimo įstaigos poveikį nuteistajam, padės nenutrūkti jo socialiniams ryšiams bausmės atlikimo metu, padidins nuteistojo saugumo jausmą ir pagerins socialinių darbuotojų galimybes parinkti nuteistajam tinkamas individualias pataisos priemones geriausiam resocializacijos rezultatui pasiekti.

                      Pasak pataisos namų direktoriaus Virginijaus Ceslevičiaus, norint pastebimai patobulinti darbą su nuteistaisiais ir pasiekti geresnių šio darbo rezultatų, yra būtinos naujovės, nauji požiūriai ir naujų veiklos sąlygų sukūrimas. Turime nuolat tobulėti savo veikloje, tik taip galime vis efektyviau įtakoti nuteistųjų pataisą.

                      Šiuo metu Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje terminuoto laisvės atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos ir arešto bausmes iš viso atlieka 2844 asmenys.

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos informacija

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. gruodžio 18 d. 16:27
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?