Naujienos

Pataisos namuose susitiko Lietuvos ir Norvegijos bausmių vykdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai

2021-11-17

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ (toliau – NOR projektas) veiklas, Vilniaus pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje vyko Lietuvos ir Norvegijos bausmių vykdymo įstaigų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinės pagalbos paslaugas nuteistiesiems susitikimai. Įgyvendinamo NOR Projekto tikslas – sukurti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą, šiuolaikišką personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijos ugdymo sistemą ir pagerinti infrastruktūrą.

Vykusių susitikimų tikslas – pasidalinti pataisos įstaigų, probacijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, rengiant nuteistuosius grįžimui į bendruomenę, patirtimi. Norvegijos karalystės pataisos įstaigų atstovai, pristatydami savo veiklą, akcentavo, kad jų veikla yra orientuota į ateitį, į visuomenės saugumą, kad bausmę atlikę nuteistieji būtų geresni bendruomenės nariai ir lengviau integruotųsi į visavertį gyvenimą. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant šią misiją Norvegijoje yra labai reikšmingas, kadangi jie gali padėti nuteistajam įsilieti į visuomenės gyvenimą, pasiūlydami platų socialinių paslaugų spektrą ir bendradarbiavimo paslaugų tinklą. Labai svarbu, kad bendruomenės paslaugos ir pagalba būtų prieinama nuteistajam dar atliekant bausmę, šis aspektas reikšmingai palengvina nuteistojo sklandų grįžimą į visuomenę. Beje, nuteistojo grįžimą į bendruomenę palengvina priimanti bendruomenė. Tam reikia informacijos apie nuteistųjų socialinius poreikius ir visuomenės švietimo. Norvegijos kalėjime organizuojamas nuteistųjų radijas Bandit, kuris transliuoja istorijas apie kalinčius asmenis, jų gyvenimą.

Vilniaus pataisos namai ir Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija taip pat aktyviai vysto bendradarbiavimą su Nevyriausybinėmis organizacijoms. Su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais susitiko ir kalbėjosi Caritas, Nacionalinis socialinės integracijos instituos, Vyrų konsultavimo centro, Lietuvos probacijos tarnybos atstovai.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 19 d. 12:10