Naujienos

Diskusija: kaip sustiprinti komandą ir pagerinti padalinių bendradarbiavimą

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje Kalėjimo departamento vadovų iniciatyva vyko šios įstaigos darbuotojų bei padalinių atstovų pasitarimas-diskusija. Šį kartą pasitarimui - diskusijai pasirinkta tema "Komandos stiprinimas gerinant tarpusavio bendradarbiavimą". Idėja tokio pobūdžio susitikimui kilo bendradarbiaujant su Norvegijos Karalystės partneriais bei įstaigoje diegiant dinaminės apsaugos metodą.

 

Resocializacijos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Ižganaitienė trumpai pristatė dinaminės apsaugos sampratą ir esminius jos elementus. Taip pat atkreipė dėmesį į palankias sąlygas, kurios būtinos, norint keisti saugumo užtikrinimo bei palaikymo priemones iš kontrolės, galios ir jėgos pozicijos į lygiavertį, pagarba grįstą, nepažeidžiantį žmogaus teisių, profesionalų santykį su nuteistaisiais.

 

Buvo pabrėžiama, kad griežta hierarchija organizacijoje sukuria biurokratiją, o bendravimas įsakymais, nurodymų davimu, neskatina kūrybiškumo. Norint sukurti dinaminę apsaugą palaikančią kultūrą svarbus vadovų atvirumu, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstas bendravimas visuose lygmenyse ir darbuotojų skatinimas bendradarbiauti bei neužsidaryti atskirose padalinių „dėžutėse“ su tik vienos srities tikslais. Visos tarnybos, kurios bendrauja su nuteistuoju renka ir turi informacijos apie nuteistąjį, todėl norint užtikrinti visų saugumą svarbu dalintis šia informacija tarpusavyje.

 

Susitikime dalyviai turėjo galimybę „čia ir dabar“ praktiškai išmėginti savo pačių bendradarbiavimo bei darbo komandose įgūdžius t. y. suskirsčius dalyvius į penkias atskiras grupes, kiekviena grupė diskusijų būdu turėjo išsikelti jiems visiems šiuo metu aktualią problemą bei numatyti konkrečius ir įgyvendinamus žingsnius šiai problemai spręsti. Tokiu būdu buvo stiprinami ne tik komunikacijos bei bendradarbiavimo įgūdžiai, tačiau ir ieškomi būdai išspręsti aktualioms problemoms.

 

Tinkamai sukurta susitikimo atmosfera padėjo geriau vieni kitus pažinti, suprasti ir kalbėti atvirai. Grupelėse dalyviai išskyrė aktualius aspektus, tokius kaip, pavyzdžiui, bendradarbiavimo tarp jaunesniojo pareigūno ir aukštesnės grandies atstovų poreikis, pasigedo komunikacijos tarp padalinių. Svarstė galimas priežastis - pasitikėjimo vieni kitais trūkumas, konkurencija, dalijimasis įtakos sritimis. Tačiau svarbiausia, kad dalyviai buvo kviečiami pateikti siūlymus ir praktinius sprendimus – daryti bendrus susirinkimus, skatinti bendrumo jausmą (bendri pietūs, neformalūs susitikimai), ugdyti darbuotojų kompetencijas ir panašius dalykus.

 

Planuojama, jog tokie gerosios praktikos renginiai ateityje vyks dažniau ir kitose įkalinimo įstaigose.

 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 20 d. 12:16