Naujienos

Aktyvi socialinė partnerystė jungia prevencines veiklas

2018-11-22

Kalėjimų departamentas,  aktyviai bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais – teritorinėmis policijos įstaigomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniais padaliniais, savivaldybėmis ir seniūnijomis – sėkmingai įgyvendino  tęstines veiklas, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis. Šios prevencijos priemonės buvo organizuotos įgyvendinant  Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą.
Įgyvendinant smurto prevencijos ir kovos su priklausomybėmis veiklas,  2018 m. balandžio – spalio mėnesiais buvo lankomasi asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, teistų už smurtines veikas, turinčių priklausomybių, gyvenamosiose vietose, tikrintas šių asmenų blaivumas, domėtasi jų bei jų artimųjų socialinėmis ir kitomis problemomis, esant poreikiui ir galimybių – suteikta pagalba. Vykdant prevencijos priemones, buvo numatyta aplankyti ne mažiau kaip 2600 asmenų. Šie pirminiai planai buvo gerokai viršyti –  probacijos tarnybos pareigūnai kartu su teritorinių policijos įstaigų bei savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojais bei kitais socialiniais partneriais aplankė net 5315 asmenų, teistų už smurtines veikas, iš jų – 191 nepilnametį. Nustatyti 556 pažeidimai, 15  iš jų - padaryti nepilnamečių. Dėl to bus svarstoma, ar griežtinti bausmę 354 asmenims, iš kurių vienas nepilnametis.
Patikrinimų metu tikrintas alkoholio ir (ar) kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas 1527 asmenims, teistiems už smurtines veikas, iš jų – 7 nepilnamečiams. Pareigūnai  nustatė  408 asmenis, vartojusius alkoholį ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.
Prevencinių priemonių įgyvendinimo metu ne tik vykdyta intensyvesnė nuteistųjų priežiūra, bet ir domėtasi nuteistų asmenų bei jų artimųjų socialinėmis ir kitomis problemomis, kurios nustatytos 860 asmenų.  Nustatytų problemų spektras labai platus:  būsto, užimtumo, socialinio aprūpinimo, socialinių įgūdžių, priklausomybių, psichologinės, kitos problemos. 737 asmenims suteikta pagalba sprendžiant jų problemas. Ši pagalba buvo iš tiesų labai konkreti, tokia kaip, pvz.:  asmenims,  turintiems problemų dėl priklausomybės alkoholiui, suteikta konkreti informacija apie organizacijas ir  įstaigas, teikiančias pagalbą priklausomiems nuo alkoholio asmenims, šie asmenys nukreipti konsultacijoms į psichikos sveikatos centrus; dėl užimtumo problemų nuteistieji buvo nukreipti užsiregistruoti į Užimtumo tarnybą (darbo biržą), tarpininkauta padedant įsidarbinti, apgyvendinti ar suteikti nemokamą maitinimą; nemažai asmenų pradėjo lankyti AA grupes; taip pat suteiktos gestų vertėjo paslaugos asmeniui, turinčiam visišką klausos negalią; suteikta vienkartinė pašalpa, skirta vykti gydytis nuo alkoholizmo į stacionarinės reabilitacijos skyrių, padėta išspręsti daugelį kitų problemų.
Kalėjimų departamentas dėkoja socialiniams partneriams: Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybėms, seniūnijoms ir kitiems socialiniams partneriams už glaudų bendradarbiavimą prisidedant prie visuomenės saugumo stiprinimo.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. lapkričio 22 d. 16:51
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos