Naujienos

Šįkart ugniagesiai gelbėjo netikrus nukentėjusiuosius

2022-01-21

Panevėžio pataisos namuose vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema – „Panevėžio pataisos namų pareigūnų veiksmai organizuojant gaisro gesinimą, vykdant nuteistųjų evakavimą ir materialinio turto gelbėjimą iš pastato ekstremaliosios situacijos metu“. Pratybų tikslas – patikrinti ir tobulinti įstaigos administracijos pasirengimą valdyti ekstremaliąsias situacijas.

Pratybų metu gaisro židinys imituotas I gyvenamojo korpuso antrame aukšte, kurio gesinti atskubėjo Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II komanda. Iki atvykstant ugniagesiams, dviejų pamainų pareigūnai vykdė nuteistųjų ir darbuotojų evakavimą iš gyvenamojo korpuso, atliko patalpų patikrinimą. Atvykę ugniagesiai gelbėjo pastate likusius „nukentėjusius“ darbuotojus – iš antro aukšto pro langus iškėlė priešgaisrinėmis kopėčiomis, o iš ketvirto aukšto – gaisrinės keltuvu.

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai instruktavo įstaigos darbuotojus, kaip taisyklingai naudotis ugnies gesintuvais, leido patiems pabandyti gesintuvais užgesinti tariamą gaisrą.

Pasibaigus pratyboms vyko pratybų rezultatų aptarimas, kuriame dalyvavo ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai.

Civilinės, priešgaisrinės saugos ir kitokios pratybos nuolat vykdomos visose laisvės atėmimo vietose siekiant tobulinti pareigūnų ir darbuotojų įgūdžius, kvalifikaciją, suderinti skirtingų institucijų veiksmus, kad būtų tinkamai pasirengta reaguoti į ekstremalius atvejus.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 21 d. 15:47