Naujienos

Norvegijos partnerių mokymuose parengti instruktoriai vėliau mokys kolegas

2022-01-21

2022 m. sausio 19-20 dienomis vyko mokymai Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Vilniaus pataisos namų ir Mokymo centro darbuotojams itin aktualia dinaminės apsaugos tema. Mokymus vedė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ partneriai iš Norvegijos Ole Stageberg, Norvegijos pataisos pareigūnų kolegijos dėstytojas, Tone Monkerud, Norvegijos Bredvit pataisos įstaigos resocializacijos srities pareigūnė ir Ida Lindmo, Norvegijos Innlandet regiono, Kongsvinger padalinio (žemo saugumo) viršininkė. Šie mokymai yra jau antrieji, kurių metu dalyviai rengiami tapti instruktoriais/lektoriais ir mokymuose pritaikyti bei naudoti Norvegijoje sukurtus mokomuosius filmus – „Profesionalus pareigūnas“ ir „Dinaminė apsauga“.

Mokymų dalyviai, perimdami gerąją praktiką iš Norvegijos partnerių, rengiasi vesti diskusijas savo kolegų grupėms ir panaudodami filmus paskatinti diskusijų dalyvius teikti savo įžvalgas ir dalinantis patirtimi, siekti profesionalumo bei dinaminės apsaugos metodo taikymo.

Svečiai iš Norvegijos pademonstravo šiuolaikišką mokymosi būdą, paremtą refleksija, žinių pasidalinimu, diskusijomis, rodė, kaip mokymų vedantieji turi gebėti panaudoti dalyvių resursus ir patirtį, organizuoti grupės darbą taip, kad dalyviai patys aktyviai ieškotų atsakymų, rastų sprendimus ir mokytųsi iš kolegų.

Mokymų tikslas – parengti instruktorius, kurie ateityje galėtų vesti mokymus kitiems pataisos pareigūnams pilotinėse įstaigose – Vilniaus pataisos namuose bei Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje. Šie mokymai svarbūs dar ir dėlto, kad glaudžiai susiję su numatomais ir vykstančiais pokyčiais bausmių vykdymo sistemoje bei dinaminio saugumo metodo diegimu. Tikimasi, jog jie padės pasiekti vieningą pataisos įstaigų darbuotojų suvokimą apie dinaminį saugumą ir ne tik palengvins šio metodo diegimą, bet ir paskatins pareigūnus dažniau taikyti dinaminio saugumo metodus kasdieniniame darbe.

Šių mokymų metu vedantieji, net ir per trumpą laiką, savo dalyvavimu, elgesiu ir bendravimu parodė pačius esminius dinaminės apsaugos principus – žmonių pozityvių santykių svarbą, pagarbą, etišką, palaikantį bendravimą, bendradarbiavimo privalumą, toleranciją skirtumams. Atvirai kalbėjo apie savo praktikoje kylančius iššūkius, klaidas – tuo pabrėždami žmogiškojo faktoriaus neišvengiamą įtaką saugumui. Parodė, kad tobulų nėra ir klysta visi, ragino koncentruotis ne į pareigūnų baudimą, bet į klaidų analizę, refleksiją apie įvykį ir taip išmokti geras pamokas ateičiai.

Mokymų dalyvių atsiliepimai buvo teigiami, jie vertino laiką praleistą su kolegomis pozityvioje, saugioje, pasitikėjimu grįstoje atmosferoje. Žmonės jautėsi įkvėpti ir nusiteikę taikyti dinaminės apsaugos metodą savo darbe.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 24 d. 08:35