Kontaktai

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El.p. info@kalejimai.lt

Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Virginija Vervečkaitė

tel. +370 602 06 310
el. p. spauda@kalejimai.lt

Budėtojų kontaktai:
tel. (8  5) 271 9051 

 
 

Naujienos

Kalėjimų departamentas skelbia papildomą kvietimą nevyriausybinių organizacijų projektinėms iniciatyvoms

Kalėjimų departamentas, įgyvendindamas 2014–2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, kviečia nevyriausybines organizacijas dalyvauti teikiant paslaugas laisvės atėmimo bausmę atliekantiems užsienio šalių piliečiams, taip pat asmenims be Lietuvos Respublikos pilietybės bei valstybinės kalbos nemokantiems asmenims. Tikimasi, kad nevyriausybinių organizacijų siūlomos veiklos prisidės prie šios nuteistųjų grupės gerovės užtikrinimo laisvės atėmimo vietose ir sėkmingos bei sklandžios šių asmenų integracijos į visuomenę.

 

Numatoma finansuoti tokias veiklas kaip socialinių įgūdžių ugdymas ir minėtai nuteistųjų grupei aktualių mokymų vedimas. Taip pat planuojama skirti finansavimą laisvės atėmimo vietų erdvių pritaikymui įvairių tautybių bei kultūrų žmonėms, individualioms specialistų (pvz., teisininkų, psichologų, priklausomybės konsultantų) konsultacijoms numatytai nuteistųjų grupei. Nevyriausybinių organizacijų paslaugos galės būti teikiamos Vilniaus pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3 sektoriuje bei prie šių įstaigų veikiančiuose pusiaukelės namuose.

 

Konkursui numatyta skirti projekto biudžeto lėšų suma - 50 000 eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti projekto biudžeto lėšų suma – 25 000 eurų.

 

Nevyriausybinės organizacijos, galinčios ir norinčios suteikti minėtas paslaugas laisvės temimo bausmę atliekantiems užsienio šalių piliečiams, asmenims be Lietuvos Respublikos pilietybės bei valstybinės kalbos nemokantiems nuteistiesiems, kviečiamos užpildytą paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pateikti Kalėjimų departamentui el. paštu norprojektai@kaldep.lt iki 2023 m. sausio 17 d.

 

Konkurso būdu numatoma atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus paslaugoms nuteistiesiems teikti ir Koncepcijoje numatytam NVO veikimo algoritmui (modeliui) įgyvendinti (http://www.kaldep.lt/download/88617/2021-12-30 v-413.pdf).

 

Išsamią informaciją apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus rasite čia.

 

Kilus papildomiems klausimams dėl paraiškų teikimo, kviečiame kreiptis konsultacijos el. paštu norprojektai@kaldep.lt iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 16.30 val.

 

Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 20 d. 12:15