Naujienos

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2022-03-14

MB „Ištrūk iš spąstų“ (kodas 305897215)  (toliau – Pagalbos tarnyba) nuo 2022 metų sausio 1 dienos teikia  Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotą nemokamą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. 

Akredituota pagalba teikiama įgyvendinant 2021 m. sausio mėn. 14 d. priimtą Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą, kurio paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą

Pagalbos tarnyba atlieka šias funkcijas:

1) įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą;

2) teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą;

3) teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

4) teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja;

5) organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą;

6) teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

7) nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;

8) informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo;

9) teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas ir jų teikiamą pagalbą.

Į Pagalbos tarnybą gali kreiptis: ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra (prokuroras), teismai, Bendrasis pagalbos centras, savivaldybių administracijos, socialinių paslaugų įstaigos, švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, pats nukentėjęs asmuo, kitas asmuo, gavęs nukentėjusio asmens sutikimą.

Konsultantų (socialinio darbuotojo, teisininko, psichologo) pagalba teikiama gyvai ir nuotoliniu būdu bet kurioje Lietuvos vietoje esantiems asmenims, jų ir tarnybos pasirinktais būdais ir priemonėmis. Kontaktiniu būdu pagalba teikiama adresu: Ugniagesių g. 7-2, Alytus, iš anksto užsiregistravus telefonu.

Kontaktai: 

Tel. 8 670 01812

El. paštas: pagalbostarnybaistruk@gmail.com

Daugiau informacijos apie nemokamą pagalbą nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos asmenims  ir kitas įmonės teikiamas mokamas paslaugas rasite lankstinukuose:

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Pagalbos tarnyba, paslaugos

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 15 d. 17:05