Naujienos

Kalėjimų departamento Mokymo centras bus keliamas iš Vilniaus centro

2022-03-21

Atsisakoma šalia Vilniaus pataisos namų Drujos gatvėje svarstytų statybų, skirtų Kalėjimų departamento Mokymo centro įrengimui. Šis sprendimas priimtas siekiant efektyvumo, taupant lėšas ir atsižvelgiant į ekspertų išvadas dėl užstatymo rodiklių bei statybų reikalavimų atitikimo urbanistinei miesto centro struktūrai. Drujos g. esantis sklypas perduodamas Turto banko reikmėms.

„Siekdami užtikrinti efektyvų bausmių vykdymo sistemos funkcionavimą, be abejo, privalome investuoti į kokybišką pareigūnų mokymąsi, todėl turime užtikrinti ne procesą, o rezultatą. Atsižvelgdami į ekonominę situaciją, faktines galimybes laiku realizuoti projektą, taip pat įsiklausę į architektų rekomendacijas, priėmėme racionaliausią sprendimą – Mokymo centrą įkurdinti jau esamose geros kokybės patalpose miesto pakraštyje – Antaviliuose“, – teigia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

VĮ Turto bankas Antaviliuose esančias patalpas kovo 18 dieną oficialiai perdavė Kalėjimų departamentui.

Pasak E. Dobrovolskos, Mokymo centro statybos darbai anksčiau svarstytoje Drujos gatvėje būtų kainavę daugiau nei 5,7 mln. eurų, o šio komplekso įrengimo darbai esamose patalpose Antaviliuose leis ne tik sutaupyti lėšų, bet ir efektyviau perkelti Mokymų centrą į geresnės kokybės infrastruktūrą. Todėl pataisos pareigūnų darbo kokybės tobulinimo procesai bus pradėti daug greičiau. Planuojama, jog jau nuo kitų metų visi pareigūnai galės kelti kvalifikaciją moderniai įrengtose patalpose, o naujokai turės ir puikias gyvenimo sąlygas.

Teisingumo ministrės teigimu, pradėjus statybas iki šiol planuotoje vietoje – Drujos g. nėra prielaidų laiku užbaigti statybas (2024 m. II ketvirtis), todėl finansavimas iš projekto turėtų būti perkeltas į nacionalinį biudžetą.

Mokymo centro komplekso įrengimo Antaviliuose iniciatyvai pritaria ir projekto partneriai Norvegijos Pataisų tarnybos direktoratas ir Finansinių mechanizmų valdybos atstovai, kadangi didžioji dalis projekto lėšų bus apmokama iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos lėšų.

Kalėjimų departamento sistemos pareigūnai nuolatos bendradarbiauja su Norvegijos projekto partneriais, kurie vykdo mokymus Lietuvoje ir Norvegijoje. Planuojama dar labiau plėsti šias stažuočių programas, kuriose pareigūnai nuolatos keltų kompetenciją, siekiant įdiegti iš Norvegijos partnerių perimamas bausmių vykdymo sistemos naujoves.

Vilniaus pataisos namuose, esančiuose Drujos g. / Rasų g., numatoma vietoje planuoto 200 vietų kamerų tipo pastato įrengti infrastruktūrą nuteistųjų užimtumo veikloms plėtoti. Įrengtos patalpos bus skiriamos nuteistųjų užimtumui, nevyriausybinio sektoriaus veiklų įtraukimui, profesiniam ir bendrajam mokymui, sporto salėms ir pareigūnų veikloms.

Pažymėtina, kad Vilniaus pataisos namai neturi tinkamo pasivaikščiojimo kiemo, trūksta užimtumo patalpų. 200 kamerų patalpos buvo projektuotos su pasivaikščiojimo erdve ant stogo, o tai neatitinka projekto dinaminės priežiūros reikalavimų. Esamas bendrabučio tipo pastatas bus rekonstruotas iš Vyriausybės Plėtros programos pažangos priemonių plane numatytų lėšų.

Siekiant stiprinti nuteistųjų užimtumą ir įdarbinimą projekto rėmuose, Kalėjimų departamentas planuoja aktyvinti nevyriausybinių organizacijų tiesioginį įsitraukimą į veiklas, prisidėsiančias prie nuteistųjų užimtumo ir darbo įgūdžių formavimo, reabilitacijos, kriminologinių mokslinių tyrimų atlikimo bausmių vykdymo sistemoje.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos probacijos tarnyba bus atskirta nuo Kalėjimų departamento, todėl šio projekto rėmuose yra stiprinama jos veikla pataisos įstaigose. Planuojama, kad Lietuvos probacijos tarnyba labiau įsitrauks į nuteistųjų užimtumo užtikrinimą pataisos įstaigose ir labiau prisidės prie nuteistųjų ruošimo išėjimui į laisvę arba lygtinio paleidimo.

Teisingumo ministerija pakeitimus pristatys profesinių sąjungų atstovams, skatinant tekti pasiūlymus dėl pareigūnų kvalifikacijos ir darbo sąlygų gerinimo algoritmų.

                                                           LR teisingumo ministerijos pranešimas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 21 d. 13:26