Naujienos

Nuteistųjų taryboms siūloma suteikti daugiau teisių

Kalėjimų departamente buvo organizuotas nuotolinis aptarimas, kaip nuo 2023 metų bausmių vykdymo sistemoje veiks nuteistųjų kolektyvų tarybos. Jos veikia jau daugiau kaip pusantrų metų Lietuvos pataisos įstaigose. Steigiant šias tarybas buvo siekiama greičiau ir efektyviau spręsti nuteistiesiems kylančias problemas, susijusias su buities sąlygomis, užimtumu. Dabar kalėjimų departamentas siūlo išplėsti nuteistųjų tarybų teises.

 

„Nuteistųjų kolektyvų tarybos sėkmingai veikia ir jos yra vienas iš prioritetų, kuriam Kalėjimų departamentas skiria ypatingą dėmesį. Be to, džiaugiamės, kad ir Seimo nariai palaiko ir kuruoja jų veiklą. O dabar nuo 2023 metų įsigaliojus naujam Bausmių vykdymo kodeksui siekiame, kad nuteistųjų tarybos būtų dar labiau atstovaujamos nuteistųjų, į jų veiklą įsitrauktų visos jų grupės“, - sakė Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas.

 

Nuo kitų metų pradžios Nuteistųjų kolektyvų tarybų veiką reglamentuos atnaujintas Bausmių vykdymo kodeksas. Jame numatyta, kad kiekvieną tarybą sudarys 9 nariai, išrinkti nuteistųjų. Taryboje turės būti atstovaujamos visos nuteistųjų grupės, taip pat ir nuteistųjų iki gyvos galvos, jeigu įstaigoje tokių nuteistųjų yra. Taip pat nuteistųjų tarybų nariais galės būti ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tuo tarpu įkalinimo įstaigų administracijų darbuotojai, Kalėjimų departamento atstovai tarybų veikloje dalyvaus stebėtojų teisėmis. Nuteistieji tarybose turės ir pirmininkaujančių pozicijas.

 

Tarybos įkalinimo įstaigose buvo steigiamos tam, kad nuteistųjų balsas būtų girdimas pataisos įstaigų administracijų, kad problemas būtų galima spręsti kuo operatyviau. Nuo kitų metų nuteistųjų tarybų funkcijos plečiamos tuo, kad jos galės į savo veiklą įtraukti ir klausimus dėl priklausomybės ligų gydymo, dėl sveikatos priežiūros ir kitų klausimų.

 

Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo bei pasisakė ir nuteistieji, kaip tarybų atstovai, taip pat pataisos įstaigų, Kalėjimų departamento atstovai, Seimo nariai.

 

Kaip pastebėtą trūkumą dabartinių nuteistųjų tarybų nariai įvardija, kad vis dar per mažai grįžtamojo ryšio iš įstaigų administracijos reaguojant ir sprendžiant nuteistųjų tarybų iškeltas situacijas. Trūksta iki gyvos galvos nuteistų, drausmės grupėse bausmę atliekančių, naujai atvykusių nuteistųjų įtraukimo į nuteistųjų tarybas.

 

Nuteistųjų tarybų veikla nuolat aptarinėjama konferencijose ir diskusijose, plečiamos jos ribos, ieškoma sprendimų, kad ji kuo labiau atspindėtų nuteistųjų interesus.

Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 15 d. 17:38

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?