Naujienos

Norvegijos atstovų susitikimas su vadovaujančios grandies personalu

2021-12-16

Gruodžio 14–15 dienomis Lietuvoje organizuotas Norvegijos dėstytojų vizitas, kurio metu pagrindinis dėmesys skirtas vadovų mokymams ir Norvegijos pataisos įstaigose sukurtų mokomųjų filmų naudojimui.

Vizito metu Norvegijos atstovai susitiko su Kalėjimų departamento vadovais, dalyvavo diskusijose su Kalėjimų departamento, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Vilniaus pataisos namų ir Mokymo centro atstovais, lankėsi Vilniaus pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.

Vadovaujančios grandies personalo susitikimų su Norvegijos partneriais tikslas buvo pristatyti būsimas projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ veiklas aptariant rengiamą lyderystės mokymų programą ir seminarus, pasikeisti idėjomis, siūlymais ir sprendimais. Norvegų atstovai pasidalijo patirtimi, kaip jų bausmių vykdymo sistema keitėsi: nuo maždaug 1990 metų, kai jų kalėjimuose buvo daug riaušių, neramumų, buvo pereita prie dinaminės apsaugos modelio, pasikeitė pataisos pareigūno rolė ir santykiai su nuteistaisiais.

Pristatymų metu Norvegijos pranešėjai akcentavo, kad reikia perimti kitų šalių gerąją patirtį, tačiau svarbu ją pritaikyti savo kultūrai, įdiegti Lietuvai tinkamiausią modelį, kuris veiktų. Šiam tikslui pasiekti reikalingos diskusijos ir dirbančių pareigūnų įžvalgos. Ypatingas vaidmuo diegiant naujus veiklos metodus, keičiant organizacijos kultūrą tenka vadovams, kurie turi turėti gebėjimų, kompetencijų ir žinių apie tinkamiausius vadovavimo stilius. Būtent šiam tikslui ir skirti lyderystės mokymai.

Susitikimų metu kalbėta ir apie saugumą. Norvegijos partneriai akcentavo žmogiškojo faktoriaus svarbą, kiekvieno darbuotojo indėlį į saugumo užtikrinimą. Būsimų mokymų metu bus daug kalbama ir reflektuojama apie dinaminę apsaugą, tačiau išlaikant balansą tarp statinės ir organizacinės apsaugos, kurios taip pat labai svarbios. Kalbant apie dinaminę apsaugą svarbu analizuoti klaidas, nustatyti jas lėmusias priežastis ir taip išvengti nepageidaujamų incidentų ateityje.

Vienas iš svarbiausių dinaminės apsaugos elementų yra rizikų vertinimas, todėl būtina sudaryti pareigūnams sąlygas (suteikti vietą ir laiką) dalintis informacija apie nuteistuosius – pamainų grafikus sudaryti taip, kad darbo laikas galėtų persidengti.

Vizito metu taip pat buvo pristatyta Norvegijos pataisos įtaigose sukurtų mokomųjų filmų veikla, šių filmų lektorių ir instruktorių rengimo prasmė. Labiausiai vertinga mokymų dalis, kai dalyviai reflektuoja ir taip mokosi vieni iš kitų patirties.

2022 m. pradžioje bus organizuojami susitikimai-seminarai, kuriuos moderuos Norvegijos ekspertai ir kurių metu bus išgryninti vadovų kompetencijų poreikiai, mokymų gairės ir pokyčių galimybės.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 16 d. 10:20