Naujienos

Kaip padėti iš įkalinimo įstaigų išėjusiems žmonėms – klausimai kyla iš patirčių

Dar prieš metus savivaldybėms nuteistieji ir iš pataisos įstaigų išėję į laisvę asmenys buvo beveik nepažinta, kaip pagalbos ir rūpesčio reikalaujanti grupė, o štai šiandien Socialinių paslaugų įstaigų asociacijos parodyta iniciatyva vyko pasitarimas, skirtas aptarti konkrečius praktiniame darbe kylančius sunkumus ar dilemas.

Susitikimą organizavo ir moderavo ir įvadinį pranešmą apie per pirmą pusmetį savivaldybių nuveiktą darbą skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerjos atstovas Tautvydas Vencius. Aktyviai dalyvavo Bausmių vykdymo sistemos atstovai – iš Kalėjimų departamento, Probacijos tarnybos , pataisos namų, socialiniai darbuotojai - atsakinėdami į savivaldybėms kylančius klausimus, teikdami įvairius siūlymus, derindami kaip galima tobulinti bendrą darbą.

Kalėjimų departamento atstovai skatino savivaldybių socialinius darbuotojus kiek galima įsitraukti į darbą ir bendravimą su nuteistuoju, dar tuo metu, kol jis įstaigoje. Bendrauti ne tik susirašinėjant oficialiais raštais, bet kuo dažniau atvykstant į pataisos namus ar nuotoliniu būdu pasitelkiant vaizdo skambučius. Santykio užmezgimas dar esant nuteistajam įstaigoje – didesnė garantija užtikrinti paslaugų tęstinumą laisvėje.

„Kylantys klausimai dėl darbo organizavimo, dėl atsakomybių pasiskirstymo, dėl procesų eigos, dėl paties darbą reglamentuojančio aprašo nuostatų, arba, pavyzdžiui, konkretus klausimas – „ką daryti, jeigu nuteistasis teigia, jog jam pagalba nereikalinga?“ – rodo, kad procesai gyvi, kad realiai vyksta darbas“, – sako Kalėjimų departamento direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė.

Jos teigimu, per nepilnus metus padarytas rimtas postūmis – dabar jau visos savivaldybės moka vienkartines išmokas iš įkalinimo vietos grįžusiems žmonėms, kai anksčiau to nebuvo.

Nuotolinio pasitarimo metu išskirtos keturios aktualiausios problemos, spręstinos per artimiausią pusmetį – pagalba dėl vienkartinių išmokų, gyvenamųjų vietų paieška, įsiskolinimų klausimas, pagalbos teikimas maistu ir drabužiais.

Savivaldybių darbuotojai pamatė, kad išties pagalba į laisvę išėjusiems žmonėms reikalinga, nes atsiranda atvejų, kai realiai asmenį reikia palydėti vos ne fiziškai paėmus už rankos, nes jis nesiorientuoja mieste, nepajėgus savimi pasirūpinti.

Kad savivaldybėse gyvai bendraujama su bausmes atlikusiais žmonėmis, įsiklausoma į juos, liudijo net tokie psipasakojimai, kad darbuotojai pradeda suprasti netgi specifines nuteistųjų vartojamas sąvokas, pavyzdžiui, „išėjau iš pataisos įstaigos su uodega“ – tai reiškia, kad esu paleistas lygtinai.

Pasidalijus darbo su įstaigas paliekančiais nuteistaisiais patirtimis, suprasta, kad tiek pataisos įstaigose, tiek savivaldybėse dirantiems socialiniams darbuotojams labai reikia stiprinti kompetencijas darbe su šia tiksline grupe. Atsirado didelis poreikis mokytis, pažinti grupės specifiškumą, gebėti rasti būdą, kaip suprasti, rasti ryšį su šiais žmonėmis ir teikti jiems pagalbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai informavo, kad ir toliau organizuos įvairius mokymus ta tema, taip pat susiitarta, kad bent kartą per ketvirtį vyks bendros savivaldybių ir pataisos namų socialinių darbuotojų supervizijos, pasikeitimai gerosiomis praktikomis.

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 18 d. 18:03

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?