Naujienos

Informacija apie situaciją dėl COVID-19 bausmių vykdymo sistemoje

Preliminariais duomenimis, per paskutinę parą laisvės atėmimo vietų įstaigose nuteistiesiems (suimtiesiems) nepatvirtinta nė vieno naujo COVID-19 ligos atvejo.

 

Laisvės atėmimo įstaiga

Šiuo metu serga

Iš viso nustatyta nuo 2020 rugsėjo vid.

Šiuo metu paskiepyta

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

-

171

1 nuteistasis

Šiaulių tardymo izoliatorius

-

59

63 darbuotojai, 10 nuteistųjų

Marijampolės pataisos namai (Kybartų sektorius)

-

186 (53)

229 darbuotojai (94), 33 nuteistieji

Kauno tardymo izoliatorius

7

137

30 darbuotojų

Vilniaus pataisos namai

4

78

17 darbuotojų

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

-

16

199 darbuotojai ir 31 nuteistasis

Alytaus pataisos namai

-

66

92 darbuotojai, 69 nuteistieji

Panevėžio pataisos namai

-

16

3 nuteistieji

Iš viso:

11

729

630 darbuotojų, 147nuteistieji

 

705 asmenys laikomi pasveikusiais. 1 asmuo mirė (dėl kitų ligų), COVID-19 nustatytas po mirties. 12 asmenų paleista iš pataisos įstaigos, pasibaigus bausmės terminui.

Izoliacija taikoma 105 nuteistųjų (suimtųjų):

 • 9 asmenys, turėję ar galėję turėti kontaktą su sergančiuoju, simptomų turinčiuoju arba stebimu asmeniu;
 • 96 asmenys, naujai atvykę iš Lietuvos teritorijos arba iš užsienio valstybių.

Per paskutinę parą atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos – 90.

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos – 10 570.

Preliminariais duomenimis, per paskutinę parą pataisos įstaigų pareigūnams ir darbuotojams patvirtinti 2 nauji COVID-19 ligos atvejai. Šiuo metu serga 30 pataisos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų. 8darbuotojai saviizoliacijoje.

Per paskutinę parą atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos – 99.

Iš viso atlikti testai dėl COVID-19 infekcijos – 13 750.

Siekiant valdyti COVID-19 viruso plitimą laisvės atėmimo įstaigose, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-167 patvirtintas ir vykdomas veiksmų planas, pagal kurį:

 • darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais (suimtaisiais), ne rečiau kaip kartą per 14 dienų atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19;
 • darbuotojams po kasmetinių ar kitų atostogų ir (ar) laisvadienių, trukusių ilgiau nei 10 dienų, prieš grįžtant į darbą atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19;
 • suimtiesiems (nuteistiesiems), esantiems laisvės atėmimo įstaigoje, pasireiškus peršalimui būdingiems simptomams, atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19 ir asmuo izoliuojamas iki testo rezultatų gavimo;
 • suimtiesiems (nuteistiesiems) konvojavimo metu, bendraujant su darbuotojais, už gyvenamosios patalpos ribų privaloma dėvėti  veido apsaugos priemones;
 • laisvės atėmimo vietose esantys nuteistieji (suimtieji) yra informuoti apie būtinybę laikytis asmens higienos, vėdinti patalpas, valyti paviršius;
 • įstaigų tarnybinėse patalpose, darbuotojams visą parą prieinamose saugiose vietose paruoštos apsaugos priemonės;
 • įstaigų tarnybinėse ir bendrojo naudojimo patalpose, nuteistųjų gyvenamosiose zonose vyksta dezinfekcija, bendruomenė aprūpinama dezinfekcinėmis priemonėmis;
 • dalies darbuotojų, kurie nevykdo tiesioginio darbo su nuteistaisiais, darbas organizuojamas nuotoliniu būdu;
 • atšaukti visi kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūriniai renginiai, susitikimai, pasitarimai ar kiti susibūrimai įstaigų viduje, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra skirti viruso (COVID-19) rizikai ir pasekmėms suvaldyti.

Informacija dėl apsilankymų ribojimo:

 • Nuo  2021 m. kovo 6 dienos atnaujinami trumpalaikiai bekontakčiai pasimatymai su nuteistaisiais, trunkantys iki 1 valandos. Pataisos namuose vienu metu galima lankyti 1 asmenį ne daugiau kaip dviem lankytojams, iš kurių bent vienas turi būti pilnametis.
 • Atnaujintų pasimatymų metu būtina laikytis šių sąlygų:

- laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

- dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones – respiratorius arba kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Daugiau informacijos apie pasimatymų organizavimą rasite čia: https://bit.ly/3vgZt0v

 • Neorganizuojami ilgalaikiai pasimatymai.
 • Uždraudžiamos visų kategorijų nuteistųjų išvykos į namus.
 • Ribojamas nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos judėjimas.
 • Dėl visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų, dvasininkų atvykimo individualiai sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius.

Papildomos priemonės:

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu nustatyta, kad:

- procesinius veiksmus atlikti atvykstantys tyrėjai, prokurorai, gynėjai, taip pat ambasadų ir kitų institucijų darbuotojai su nuteistaisiais ir suimtaisiais bendrautų tik nekontaktinėmis priemonėmis (telefonu per stiklą), dėvėtų veido, kvėpavimo takų ar kitas asmens saugos priemones (lankytojams šių priemonių neturint, pagal galimybes aprūpina įstaiga),  o patalpose, kuriose šie asmenys bendrauja su suimtaisiais ir nuteistaisiais, būtų rankų dezinfektanto;

- stabdomas nuteistųjų (suimtųjų) perkėlimas iš vienos laisvės atėmimo vietos įstaigos į kitą įstaigą, išskyrus pristatymą į teismus, policijos įstaigas, perkėlimą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, pusiaukelės namus ir atvirą koloniją bei nukreipimą į bausmės atlikimo vietą. Kitais atvejais kilus neatidėliotinai ir neišvengiamai būtinybei perkelti nuteistąjį ar suimtąjį iš vienos laisvės atėmimo vietos įstaigos į kitą, tokį perkėlimą derinti su Kalėjimų departamento direktoriumi;

- prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo vietos įstaigos asmenį, kuris yra įtariamas ar serga COVID-19 liga ir kuriam privaloma saviizoliacija, užtikrinti, kad:

 • paleidžiamasis užpildytų sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, ar paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose;
 • laisvės atėmimo vietos įstaiga pateiktų informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro regioniniam biurui ir savivaldybei apie paleidžiamą asmenį pagal jo gyvenamąją vietą.

Pakeitimai dėl nuteistųjų (suimtųjų) testavimo:

- pagal turimas galimybes atlikti tikslinį COVID-19 tyrimą naujai į laisvės atėmimo vietų įstaigas atvykusiems asmenims, siekiant sutrumpinti jų izoliuoto laikymo terminą;

- įstaigose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, nesirgusiems COVID-19, bei suimtiesiems ir nuteistiesiems, kuriems nuo persirgimo COVID-19 praėjo daugiau kaip 4 mėnesiai, COVID-19 testus atlikti:

 • siunčiant (konvojuojant) į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarinėms paslaugoms (gydymui);
 • esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus simptomams);
 • išvykstant į kitą laisvės atėmimo vietos įstaigą, teismą ar policijos įstaigą, jei COVID-19 testas buvo atliktas anksčiau nei prieš 48 val.;
 • po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju Covid 19 infekcija.

-          suimtiesiems ir nuteistiesiems, kuriems nuo persirgimo COVID-19 nepraėjo 4 mėnesiai, testus atlikti:

 • esant medicininėms indikacijoms (pasireiškus aiškiems (specifiniams) COVID-19 ligos simptomams);
 • po aukštos rizikos kontakto (sąlyčio) su sergančiuoju COVID-19 infekcija.

Prašome visų laikytis nustatytų rekomendacijų, elgtis atsakingai, saugoti save ir kitus.

Rekomendacijas ir jų pakeitimą rasite čia: https://bit.ly/3n5cCp7

Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 14 d. 17:19

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos