Naujienos

Informacija dėl COVID-19 ir pasimatymų

Informacija dėl COVID-19 ir pasimatymų

2022 m. sausio 21 d. duomenys

Serga:

- 22 nuteistieji (suimtieji): 1 Kauno tardymo izoliatoriuje, 9 Panevėžio pataisos namuose, 5 Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje (gydomi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje), 6 Šiaulių tardymo izoliatoriuje, 1 Alytaus pataisos namuose.

- 54 bausmių vykdymo sistemos darbuotojai.

Paskiepyta:

- 65,2 procentai nuteistųjų (suimtųjų);

- 85,7 procentai darbuotojų.

Informacija dėl pasimatymų su nuteistaisiais

Į ilgalaikius ir trumpalaikius kontaktinius pasimatymus pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose gali atvykti tik asmenys, turintys galiojantį Galimybių pasą, atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus. 

Informaciją apie galimybių pasą rasite čia: https://bit.ly/3ovM6Xa

Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams privaloma dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), vaikams iki 6 metų.

Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du pilnamečiai asmenys, arba vienas pilnametis ir du nepilnamečiai.

Lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra privaloma izoliacija.

Nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos (gyvenantiems už įstaigų uždaros zonos ribų), bausmę atliekantiems atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose ir Panevėžio pataisos namų Vaiko ir motinos namuose, leidžiama išvykti už įstaigos ribų trumpalaikių išvykų ar atostogų tik turint galiojantį Galimybių pasą ar atitinkant jo suteikimo kriterijus. Grįžę iš trumpalaikės išvykos ar atostogų šie nuteistieji ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo savo lėšomis pasidaryti greituosius antigenų testus, stebėti savijautą, pajutus COVID-19 simptomus – izoliuotis ir informuoti įstaigos administraciją. Šiame punkte nurodyti nuteistieji, neatitinkantys Galimybių paso suteikimo kriterijų,  teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išleidžiami į artimų žmonių laidotuves, tačiau grįžę iš jų turi būti 5 dienoms  izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19.

 

Nuteistiesiems ir suimtiesiems, laikomiems įstaigų viduje,  kurie nėra išvardyti prieš tai esančioje pastraipoje, atitinkantiems Galimybių paso suteikimo kriterijus, leidžiama vykti trumpalaikių išvykų į namus (Bausmių vykdymo kodekso 104 str.) ir atostogų (Bausmių vykdymo kodekso 130 str.). Grįžusieji iš trumpalaikės išvykos turi būti 5 dienoms izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19. Nuteistieji ir suimtieji, laikomi įstaigų viduje, neatitinkantys Galimybių paso suteikimo kriterijų,  teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išleidžiami į artimų žmonių laidotuves, tačiau grįžę iš jų turi būti 5 dienoms  izoliuoti ir praėjus šiam terminui testuojami dėl COVID-19.

Turėti galiojantį Galimybių pasą reikalaujama su nuteistaisiais ir suimtaisiais susitikti pageidaujantiems gynėjams, visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovams, dvasininkams. Šiems asmenims, neatitinkantiems Galimybių paso kriterijų, leidžiam su nuteistaisiais ir suimtaisiais bendrauti tik nekontaktinėmis priemonėmis (telefonu per stiklą).

Nereikalaujama pateikti Galimybių paso į įstaigą procesiniams veiksmams atlikti atvykstantiems tyrėjams, prokurorams, ambasadų ir kitų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų, Migracijos departamento ir Užsieniečių registracijos centro darbuotojams, konvojavimą vykdantiems pareigūnams, kitų įstaigų darbuotojams, atliekantiems prekių pristatymo, gamybos, statybos ir kitus darbus įstaigose.

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 21 d. 15:25

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?