Naujienos

Ilgesnės atostogos bausmių vykdymo sistemoje dirbantiems psichologams

Nuo 2022 m. sausio 1 d. bausmių vykdymo sistemoje dirbantiems psichologams suteikiamos  pailgintos atostogos. Psichologams, dirbantiems tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose ir Lietuvos probacijos tarnyboje suteikiamos 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos.

Suteikti ilgesnes atostogas bausmių vykdymo sistemoje dirbantiems psichologams bei ieškoti kitų būdų bei socialinių garantijų siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų bei didinti šios specializacijos darbuotojų bausmių vykdymo sistemoje konkurencingumą ir patrauklumą, nuspręsta po 2018–2019 m. reformos. Dėl įvykdytų pokyčių dalis patyrusių, aukštą kvalifikaciją ir reikiamą išsilavinimą turinčių psichologų išėjo iš darbo, dalis darbuotojų, siekdami statutinio pareigūno teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių, perėjo į kitas statutines pareigūnų pareigas. 2018 m. gale bausmių vykdymo sistemoje dirbo 56 psichologai.  Integravus psichologus į resocializacijos skyrių sudėtį, psichologų pareigybių skaičius sumažėjo iki 45, o laisvės atėmimo vietų įstaigose liko tik 17 dirbančių psichologų.

Susidariusi padėtis ne tik menkino pataisos įstaigose dirbančių psichologų profesijos prestižą, mažino dirbančių psichologų motyvaciją, bet ir neigiamai veikė nuteistiesiems teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą.

Siekiant spręsti šią situaciją, pirmiausia Kalėjimų departamente inicijuoti psichologų apmokėjimo sistemos pakeitimai – suvienodintos skirtingose pataisos įstaigose dirbančių psichologų pareigybės: darbuotojams, turintiems magistro kvalifikacinį laipsnį, priskirtas pareigybės lygis A1, psichologams, įgijusiems tik bakalauro kvalifikacinį laipsnį, nustatytas pareigybės lygis A2. Suvienodinus pareigybes, psichologų darbo užmokestis padidėjo, tapo labiau konkurencingas.

Daug dėmesio laisvės atėmimo vietų įstaigų resocializacijos skyriuose dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimui, darbuotojų, taip pat ir psichologų, darbo sąlygų gerinimui skiriama ir Kalėjimų departamento parengtoje ir patvirtintoje Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijoje bei jos įgyvendinimo priemonių plane. Taip pat numatyta ir didinti psichologų skaičių.

Įgyvendintos priemonės jau duoda teigiamų rezultatų – 2021 m. pabaigoje bausmių vykdymo sistemoje buvo 49 psichologų etatai, iš kurių užimta 38,75 etato. 25 specialistai turi įgiję psichologijos mokslų magistro laipsnį. Tikimasi, kad šiais metais į neužimtas pareigybes pavyks pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų ir suformuoti pataisos įstaigų psichologų, turinčių tvirtą profesinį identitetą, komandą.

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 6 d. 14:06

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?