Naujienos

Gerosios Norvegijos praktikos sėmėsi mokymuose ir praktikoje

2022-04-11

2022 m. balandžio 3 -7 dienomis Norvegijos Karalystėje vyko tretieji instruktorių/lektorių mokymai ir praktika įkalinimo įstaigose. Mokymuose dalyvavo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Vilniaus pataisos namų, Mokymo centro ir Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojai. Mokymus vedė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ partneriai iš Norvegijos Ole Stageberg, Norvegijos pataisos pareigūnų kolegijos dėstytojas, Tone Monkerud, Norvegijos Bretveit pataisos įstaigos resocializacijos srities pareigūnė, būsimų instruktorių/lektorių rengimo procesą koordinavo Torunn Hasler, Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja ir Kalėjimų departamento, Resocializacijos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Ižganaitienė.

Mokymai organizuojami įgyvendinant 2014-2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“. Juo siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kad jos atitiktų Europos ir tarptautinius žmogaus teisių standartus bei stiprinti darbuotojų kompetencijas.

Norvegijos Karalystėje mokymų dalyviai atliko dviejų dienų praktiką Bredtveit, Oslo kalėjimuose ir Kongsvinger padalinyje. Turėjo galimybę stebėti kontaktinių pareigūnų darbą, dalyvavo pamainų pasikeitimo procese. Daugeliui Lietuvos specialistų paliko įspūdį Norvegijos pareigūnų vieningas požiūris į nuteistuosius, dalyviai turėjo progą įsitraukti į kasdieninę pataisos įstaigos veiklą. Norvegijoje vienas iš svarbiausių tikslų – pozityvus santykis su nuteistuoju ir jo užimtumas. Pareigūnai nuolat leidžia laiką būdami kartu, bendrauja apie paprastus, kasdieninius dalykus, tačiau, kaip jie pabrėžia, dirba profesionaliai ir gerai pažinodami asmenis, vertina galimas rizikas.

Norvegijos ekspertų praktikuojamas mokymų būdas skatina dalyvius įsitraukti, reflektuoti. Mokymų metu dalyviai ruošė mini pristatymus dinaminės apsaugos, pokyčių bausmių vykdymo sistemoje temomis. Šis seminarų metodas plačiai taikomas Norvegijos pareigūnų rengimo kolegijoje, kadangi pareigūnams itin svarbu bendravimo kompetencijos - gebėjimas kalbėti, aiškiai dėstyti mintis ir žinoti kūno kalbos išraiškas. Profesionalus bendravimas su nuteistuoju yra svarbiausias pareigūno darbo įrankis.

Norvegijos ekspertų parengti instruktoriai/lektoriai naudodami mokomuosius filmus „Dinaminė apsauga“, „Profesionalus pareigūnas“ ir „Pakeisti tai, kas sudėtinga“ stengsis perteikti gerąją Norvegijos patirtį savo kolegoms Lietuvoje.

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 11 d. 14:30