Naujienos

Bendradarbiaus su nuteistųjų šeimas globojančia organizacija

Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Šeimų centru „Būkime kartu“ dėl bendradarbiavimo, nuteistųjų integracijos į visuomenę, užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos srityse.

Šeimų centras teikia pagalbą įvairius sunkumus, krizes patiriančioms šeimoms, nedirbantiems asmenims. Šiuo metu Šeimų centro vadovė Inga Bradūnienė mato galimybę pagal poreikį padėti Kauno mieste gyvenančioms šeimoms, kurių šeimos nariai patenka į pataisos įstaigą. Tokioms šeimoms siūloma pagalba teikiant jiems bendrąsias socialines paslaugas, įtraukiant į organizuojamus sociokultūrinius renginius,  vykstančias grupes, „Šeima –šeimai“ projekto veiklas - kuomet atrinktos, apmokytos savanorių šeimos padeda silpniau funkcionuojančioms šeimoms.

Taip pat iš pataisos įstaigos paleidžiami nuteistieji, nurodantys gyvenamąją vietą Kauno m. Dainavos seniūnijoje, išėję į laisvę gali dalyvauti šioje seniūnijoje vykdomame socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į bendruomenę ir darbo rinką projekte, kuriame gaus įvairią socialinių darbuotojų pagalbą įsidarbinant ir sprendžiant kitus iškilusius sunkumus.

Šeimos centras siūlo galimybę nuteistiesiems, galintiems išvykti  už pataisos įstaigos ribų,  atlikti savanoriškus darbus organizacijoje, prisidedant prie jos patalpų ar teritorijos tvarkymo.

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 31 d. 08:26

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?