Naujienos

Socialinės integracijos centras teikia pagalbą į laisvę išėjusiems nuteistiesiems

2023-02-21

Lietuvos kalėjimų tarnyba bendradarbiauja su VšĮ Socialinės integracijos centru „Mes kartu“. Pagal sutartį bendradarbiavimo tikslas – nuteistųjų integracija į visuomenę bei jų užimtumas, nusikalstamumo prevencija, taip pat paleidžiamų į laisvę nuteistųjų socialinė integracija, mažinant atskirtį, stiprinant šeimas.

 

Iš kalėjimo paleisti nuteistieji, nurodę gyvenamosios vietos adresą Marijampolės savivaldybėje, galės dalyvauti centro vykdomose projektinėse veiklose kartu su savo šeimomis. Jiems bus suteikta reikiama pagalba įsidarbinant bei sprendžiant kitus klausimus, įtraukiant į socialinius ir kultūrinius renginius, edukacinius užsiėmimus. Taip pat bus siūlomapagalba šeimoms, kurių nariai patenka į kalėjimą. Jiems bus teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, konsultacijos, įtraukimas į sociokultūrinius renginius – žygius, edukacijas ir kitus.

 

2022 m. vasarą vykdant projektą „Gyventojų sveikos gyvensenos stiprinimas ir psichoemocinės sveikatos gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ organizuotuosebendruose užsiėmimuose su gyventojais jaudalyvavo ir Marijampolės pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistieji.

 

Nuo 2022 m. gruodžio mėn. VšĮ Socialinės integracijos centras „Mes kartu“ vykdo unikalią projektinę idėją „Po nakties išaušta rytas“, skirtą socialiai pažeidžiamų asmenų integracijai į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto dalyviai – Pravieniškių 1-ajame kalėjime (iki 2022-12-31 buvusiuose Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje) bausmę atliekantys nuteistieji. Su jais dirba projekto komanda – socialinis darbuotojas, įdarbinimo tarpininkas, priklausomybės ligų konsultantas ir pozityvios tėvystės įgūdžių vedėjas.

 

„Po nakties išaušta rytas“ idėjos tikslas – nuteistųjų socialinė integracija į bendruomenę ir darbo rinką stiprinant ir gerinant santykius šeimoje, skatinant ir ugdant pozityvią ir atsakingą tėvystę. Tikimės, kad mūsų veiklos padėjo pamatus tolimesniam dalyvių gyvenimo keliui.Įvairiapusės kompleksinės pagalbos teikimas derinant skirtingų specialistų darbą gali sukurti šviesesnį rytojų“, – sako projektinės idėjos autorė, VšĮ Socialinės integracijos centro „Mes kartu“ vadovė Renata Ašipauskienė.

 

Pasak iniciatorės, projekto dalyviams suteiktas nuoširdus dėmesys ir visapusiškas palaikymas padrąsina, skatina siekti tikslų ir veikti, keisti gyvenimo įpročius. Įgavę naujų jėgų ir pasitikėjimo savimi 78 proc. dalyvių jau pradėjo dirbti, 24 metų vaikinas pasiryžo tęsti mokslus. Siekis buvo, kad įsidarbintų ne mažiau 40 proc. dalyvių. Daugumai projekto dalyvių tai – pirmasis oficialus darbas jų gyvenime.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. vasario 21 d. 16:32