Naujienos

Radviliškyje ir Kelmėje pristatyta bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesija

2023-08-11

Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimo atstovai rugpjūčio 9-10 dienomis dalyvavo bendradarbiavimo su Užimtumo tarnyba renginiuose Radviliškyje ir Kelmėje.

 

Pastaruoju metu Šiaulių kalėjime nuolat laukiami nauji darbuotojai, ypač jaunesnieji pareigūnai, kuriais gali tapti geros sveikatos pilnamečiai, nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, lojalūs valstybei, turintys ne žemesnį kaip vidurinįjį išsilavinimą su profesine kvalifikacija. Sėkmingai pabaigus bausmių vykdymo sistemos pareigūnų mokymo programą, garantuojama darbo vieta Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose. Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus ir pilnas iššūkių. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.

 

Renginių metu įvardinti reikalavimai pareigūnui: kad jis dirbtų vadovaujantis pareigūnų etikos principais ir laikantis profesinio elgesio standartų, užtikrintų laisvės atėmimo vietose laikomų suimtųjų ar nuteistųjų apsaugą ir nuolatinę priežiūrą bei jų elgesio kontrolę, vykdytų tiesiogines pareigas stacionariuose bei mobiliuosiuose postuose, išmanytų specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų panaudojimo tikslą, pagrindus bei tvarką, prireikus gebėtų šias priemones tinkamai panaudoti, įgyvendintų kitus įstaigai keliamus uždavinius ir funkcijas, vadovaujantis bausmių vykdymą bei suėmimo vykdymą reglamentuojančiais įstatymais, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais ir pataisos pareigūnų pareigybių aprašymais.

 

Akcentuota, jog sėkmingą pataisos pareigūno darbą lemia tinkamas specialusis (profesinis) ir fizinis pasirengimas, žinios ir praktiniai įgūdžiai, siekimas tobulinti profesinę veiklą bei pareigūnui būtinos savybės: pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, įstatymams bei valstybei, moralės normų ir socialinių vertybių suvokimas bei jų laikymasis, gebėjimas spręsti konfliktus, bendrauti ir bendradarbiauti. Šiaulių kalėjimo pareigūnai Mindaugas Anilionis ir Linas Palivonas pademonstravo specialiąsias darbo priemones, kurias pareigūnai naudoja kasdieniniame savo darbe, pareigūnė Skaistrė Andrulienė pristatė resocializacijos darbo specifiką.

 

Kalbėta apie tai, jog Lietuvos kalėjimų tarnyba siūlo puikias socialines garantijas: suteikia stabilią, nepriklausomai nuo ekonominės situacijos, darbo vietą, apmoka kelionę į darbą ir atgal, gyvenamojo būsto nuomos kompensaciją, galimybę išeiti į pensiją ištarnavus 25 metus, ilgesnes atostogas, galimybę siekti aukštesnio išsilavinimo, atlyginimo augimo, karjeros galimybes. Visi pareigūnai aprūpinami tarnybinėmis uniformomis.

 

Renginiuose atkreiptas dėmesys, jog Lietuvos kalėjimų tarnyba yra pirmoji iš visų statutinių institucijų pradėjusi organizuoti profesinį mokymą pameistrystės mokymo forma kalėjimuose. Kursantai, mokslo pradžioje Kompetencijų ugdymo valdyboje įgyja darbui kalėjime reikiamas bazines žinias, toliau vyksta į jų pasirinktą kalėjimą, kur prižiūrimi pareigūno-mentoriaus praktinių gebėjimų semiasi dirbdami praktinį darbą. Su priimtais kursantais pasirašius profesinio mokymo pameistrystės sutartis, mokymo laikotarpio metu jiems mokama minimali mėnesinė alga. Ši nauja mokymo forma turi užtikrinti 30 procentų teorinio rengimo ir 70 procentų praktinio darbo per visą mokymų laiką. Baigę šiuos mokymus kursantai tarnybą tęsia kalėjime, kuriame dirbo praktinį darbą.

 

Visus susidomėjusius ir pageidaujančius tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu, Šiaulių kalėjimo pareigūnai pakvietė kreiptis į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo tarnybą ar Personalo valdymo skyriaus darbuotoją Šiaulių kalėjime. Tai buvo puiki galimybė pabendrauti su potencialiais darbuotojais ar būsimais kursantais.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 11 d. 10:12