Naujienos

Laisvės atėmimo vietų įstaigose švelninamos karantino sąlygos, tačiau pasimatymų ir išvykų į namus ribojimai lieka galioti

2020-06-03

Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ paskelbė trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį bei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ šalyje įvedė visuotinį karantiną, kuris šiuo metu palaipsniui švelninamas, tačiau vis dar nėra atšauktas.

Nuteistiems ir suimtiesiems įvesti šie žemiau pateikiami pagrindiniai kasdienio gyvenimo apribojimai:

  • sustabdytas ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų vykdymas,
  • įvestas besilankančių įkalinimo įstaigoje asmenų (ne įstaigos darbuotojų) lankymosi tikslingumo įvertinimas ir laikinas ribojimas,
  • vėlesniam laikui atidėti masiniai renginiai,
  • apribotas judėjimas nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos,
  • sustabdytos nuteistųjų trumpalaikės išvykos į namus,
  • atsižvelgiant į galimą riziką, turimas dezinfekavimo galimybes, apribotas ar pilnai nutrauktas gaunamų siuntinių priėmimas,
  • atsižvelgiant į galimą užsikrėtimo riziką, sportui skirtų patalpų, teritorijos dezinfekavimo galimybes, apribota nuteistųjų (suimtųjų) grupinių užsiėmimų sportine veikla trukmė,
  • atsižvelgiant į galimą užsikrėtimo riziką, kirpyklų ir bibliotekų patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimo galimybes, apribotas ar uždraustas suimtųjų (nuteistųjų) lankymasis šiose patalpose,
  • apribotos laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomos resocializacijos programos.

Nuo karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo pradžios Kalėjimų departamente aktyvuotas Operacijų centras, kuris koordinuoja bausmių vykdymo sistemos veiklą ekstremaliosios situacijos metu ir jo nurodymai Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams yra privalomi.

Operacijų centras, sprendžiant aktualius situacijos valdymo klausimus, nuolat bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, dalinasi patirtimi, ieško resursų, efektyvesnių COVID-19 infekcijos prevencijos priemonių, analizuoja kylančius klausimus ir problemas, teikia nurodymus Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms, užtikrina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimą bausmių vykdymo sistemoje.

Kalėjimų departamento Operacijų centras pasitarimų metu aptaria ir galimuskarantino švelninimo įstaigose klausimus.

Akcentuotina, kad įkalinimo įstaigos yra uždara, izoliuota aplinka, su dideliu skaičiumi joje laikomų asmenų ir nuolatine padidinta rizika galimam infekcijos plitimui, židinio susiformavimui, todėl negalima rizikuoti skubant švelninti visas įstaigose įvestas karantino sąlygas.

Šiuo metu šalyje karantinas taip pat dar neatšauktas, dar vis taikomi įvairūs apribojimai, ypač uždarose teritorijose. Manytina, kad iki birželio 16 d. bet kokių pašalinių asmenų (išskyrus atliekančių tarnybines ar darbines pareigas) atvykimas į įkalinimo įstaigas turi būti ribojimas, siekiant išvengti COVID-19 rizikos apraiškų bei plitimo įstaigose.

2020-06-01 įvykusio Kalėjimų departamento Operacijų centro pasitarimo metu aptartas karantino švelninimo įstaigose klausimas ir nagrinėtos nuo 2020 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu (nutarimas Nr. 515, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/vYeUgUcbhJ) teikiamos rekomendacijos švelninant karantino sąlygas šalyje.

Viena iš rekomendacijų – „Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais“. Laisvės atėmimo vietų įstaigos privalo vadovautis šia rekomendacija, todėl nuteistųjų bei suimtųjų pasimatymų suteikimo atnaujinimas dar atidedamas, tačiau įstaigoms pavedama parengti sąrašus nuteistųjų ir suimtųjų, kurie nuo birželio 16 d. norėtų trumpalaikių be kontaktų pasimatymų su lankytojais.

Primename, kad socialinius ryšius su artimaisiais nuteistieji gali palaikyti telefono skambučiais ir laiškais. Pažymėtina, kad apribojus pasimatymus, nuteistiesiems leidžiama maksimaliai, atsižvelgiant į įstaigų technines galimybes, skambinti telefonu, suteikiami vaizdo skambučiai.

Apsvarsčius kitus apribojimus, nutarta leisti laisvės atėmimo vietų įstaigose atnaujinti kirpyklų paslaugų teikimą, bibliotekų veiklą, siuntinių priėmimą, aktyviau vykdyti socialinės reabilitacijos programas, laikantis visų tam reikalingų saugumo reikalavimų.

Džiaugiamės, kad per visą karantino laikotarpį šalyje, bausmių vykdymo sistemoje pavyko išvengti nuteistųjų ir suimtųjų bei tiesiogiai su jais dirbančių pareigūnų užsikrėtimo COVID-19 liga. Profilaktiškai testais patikrinti visi su nuteistaisiais ir suimtaisiais įstaigose dirbantys pareigūnai, tiriami į įkalinimo įstaigas atvykstantys nauji suimtieji ir nuteistieji. Manome, kad tam turėjo įtakos laiku įvesti griežti apribojimai bei apsaugos priemonių naudojimas. Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos siekia ir toliau išlaikyti tokią stabilią bei kontroliuojamą situaciją.

Pabrėžiame, kad šiuo metu svarbiausia yra nuteistųjų, suimtųjų ir įstaigų darbuotojų saugumas, todėl prašome supratimo bei kantrybės iš nekantraujančiųjų pasimatyti su laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomais asmenimis.

Šiuo metu nėra nustatytos konkrečios datos, kada bus galimybė atnaujinti pasimatymus įkalinimo įstaigose, suteikti išvykas į namus, tačiau tam laisvės atėmimo įstaigos jau ruošiasi. Apie situacijos pasikeitimus nuteistiesiems praneš laisvės atėmimo vietų įstaigų administracijos, taip pat informacija bus paskelbta Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 4 d. 11:30
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?