Naujienos

Susitikimas su Vilniaus pusiaukelės namų gyventojais

2020-08-10

Nuo 2020 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam teisiniam reglamentavimui, lygtinai iš pataisos įstaigų paleidžiami asmenys, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir kurie padarė akivaizdžią pažangą mažindami savo nusikalstamo elgesio riziką. Kartu su nauju teisiniu reglamentavimu išaugo ir nuteistųjų domėjimasis probacija.

Rugpjūčio 5 d., siekiant sėkmingai vykdyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovas lankėsi Vilniaus pataisos namų Pusiaukelės namuose ir skaitė paskaitą „Lygtinis paleidimas su intensyvia priežiūra ir be intensyvios priežiūros“. Susitikimo metu Vilniaus pusiaukelės namų gyventojai buvo informuoti apie bendruosius reikalavimus, taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, taip pat apie intensyvios priežiūros vykdymą lygtinio paleidimo metu, supažindinti su 2020 m. liepos mėn. įsigaliojusių teisės aktų pakeitimais. Buvo pristatyta šiuo metu Lietuvos probacijos tarnyboje naudojama elektroninio stebėjimo įranga, išsamiai atsakyta į iškilusius klausimus. Paskaitoje dalyvavo 27 nuteistieji. Ateityje ir toliau numatoma tęsti bendradarbiavimą su pataisos namais, rengiant nuteistuosius lygtiniam paleidimui.

Laisvės atėmimo bausmę atliekančių,tačiau linkusių daugiau nenusikalsti bei darančių akivaizdžią pažangą mažinant savo nusikalstamo elgesio riziką, asmenų paleidimas į laisvę suteikia šiems asmenims daugiau galimybių įsidarbinti ir atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą, lengviau integruotis į visuomenę.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 10 d. 13:29
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?