Naujienos

Siūlomos alternatyvos ilgalaikiams pasimatymams

2020-08-03

Informuojame, kad liepos 31 d. pakeistos Rekomendacijos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtintos Kalėjimų departamento direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167.

Jose nustatyta, kad nuteistojo ar suimtojo pageidavimu bei siekiant kompensuoti ekstremalios situacijos metu įvestus apribojimus, vietoj vieno ilgalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys trumpalaikiai pasimatymai arba penki vaizdo ar telefoniniai skambučiai. Taip pat nuo valandos iki keturių valandų pratęstas bekontakčių trumpalaikių pasimatymų laikas.

Išvykti už įstaigos ribų leidžiama tik atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems ir už pataisos įstaigos teritorijos ribųgyvenantiems  nuteistiesiems. Taip pat nutarta neorganizuoti sporto ir kultūrinių renginių patalpose.

Visi į Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas įeinantys darbuotojai ar kiti asmenys turi turėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Veido apsaugos priemones taip pat privalo dėvėti darbuotojai, turintys artimesnį nei vieno metro atstumo kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais, bei darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus.

Rekomendacijas ir jų pakeitimą rasite čia:

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/teisine-informacija/teises-aktai/kiti-teises-aktai.html

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 3 d. 11:54
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?