Naujienos

Kalėjimų departamento informacija dėl profesinių sąjungų pozicijos

2020-08-05

Kalėjimų departamentas, reaguodamas į rugpjūčio 4 d. profsąjungų paskelbtą viešą informaciją apie neva kišimąsi į profesinės sąjungos veiklą ir siekį ją susilpninti, informuoja, kad Kalėjimų departamento pareigūnų atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai nėra niekaip nukreipti prieš profesines sąjungas. Tiriama galimai padaryta nusikalstama veika, o ne profesinių sąjungų veikla. Visi procesiniai veiksmai vykdomi įstatymų nustatyta tvarka ir vadovaujant ikiteisminį tyrimą kuruojančiam prokurorui.

Tenka tik apgailestauti, kad teisėsaugos institucijas atstovaujančios profesinės sąjungos bando savaip interpretuoti teisės viršenybės principą bei kvestionuoti Kalėjimų departamento pareigūnų atliekamą ikiteisminį tyrimą.

Kalėjimų departamentas, vertindamas socialinio dialogo su profesinėmis sąjungomis svarbą, inicijavo ne vieną susitikimą su bausmių vykdymo sistemos pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų atstovais. Jų metu bendru sutarimu nuspręsta užtikrinti bendradarbiavimo tęstinumą, būtinybę keistis informacija.

Š. m. birželio 18 d. Kalėjimų departamente pasirašyta bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis. Sutartyje aptartos ne tik svarbiausios bendradarbiavimo ir tarnybos (darbo) sąlygos, bet ir numatyta profesinės sąjungos teisė gauti visą reikiamą informaciją, dalyvauti sprendžiant visus socialinius, ekonominius ir darbo sąlygų gerinimo klausimus. Pasirašius šią sutartį, sudarytos visos galimybės pasirašyti įstaigų kolektyvines sutartis, kurios padėtų spręsti vietines problemas.

Kalėjimų departamentas deda visas pastangas, kad socialinė partnerystė vyktų sklandžiai, ir kviečia profesinių sąjungų atstovus toliau konstruktyviai bendradarbiauti.

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 5 d. 12:15
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?