Naujienos

Informacija apie darbo organizavimą Kalėjimų departamento sistemoje

2020-08-03

Informuojame, kad pakeistos Rekomendacijos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtintos Kalėjimų departamento direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose:

-leidžiami bekontakčiai trumpalaikiai iki keturių valandų trunkantys pasimatymai;

-vyksta susitikimai su gynėjais;

-išvykti už įstaigos ribų leidžiama tik atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems ir už pataisos įstaigos teritorijos ribųgyvenantiems  nuteistiesiems;

-neorganizuojami nuteistųjų ir suimtųjų ilgalaikiai pasimatymai;

-nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoje vieno ilgalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys trumpalaikiai pasimatymai arba penki vaizdo ar telefoniniai skambučiai;

-neorganizuojami sporto ir kultūriniai renginiai patalpose;

-atviroje erdvėje sporto, kultūriniai renginiai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, neviršijant nurodyto maksimalaus renginio dalyvių skaičiaus;

-visi į laisvės atėmimo vietų įstaigas įeinantys darbuotojai ar kiti asmenys turi turėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

-veido apsaugos priemones taip pat privalo dėvėti darbuotojai, turintys artimesnį nei vieno metro atstumo kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais, bei darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus.

Rekomendacijas ir jų pakeitimą rasite čia:

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/teisine-informacija/teises-aktai/kiti-teises-aktai.html

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 3 d. 11:57
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?