Naujienos

Daugiausia baudžiamųjų bylų – dėl neteisėtos narkotinių medžiagų apyvartos

2003-01-20

2002 metais dėl padarytų nusikaltimų Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose – pataisos darbų kolonijose bei tardymo izoliatoriuose – iškeltos 83 baudžiamosios bylos. Lyginant su ankstesniais metais, pernai nuteistieji bei kalinamieji įvykdė gerokai daugiau nusikaltimų: 2001 m. buvo iškeltos 34 baudžiamosios bylos, 2000 m. – 30. Padaugėjo bylų dėl sunkių nusikaltimų (nužudymo, tyčinio sunkaus bei apysunkio kūno sužalojimo, chuliganizmo): 2002 m. – 24, 2001 m. – 5, 2000 m. – 6.
Pasak Kalėjimų departamento laikinojo vadovo Ramūno Kalendros, baudžiamųjų bylų, išskyrus iškeltų dėl nužudymo, didėjimą galima paaiškinti pagerėjusiu įstaigų pareigūnų darbu bei griežtesne jo kontrole. Ne paslaptis, kad kolonijose įvykdomų nusikaltimų latentiškumas yra itin didelis, reikšti pretenzijas bei duoti parodymus nukentėjusieji bei įvykio liudytojai vengia dar labiau nei laisvėje.
Pernai įvykdytos penkios žmogžudystės – dvi Pravieniškių 2-ojoje sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje (SR PDK), po vieną – Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Alytaus ir Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijose (GR PDK).
14 bylų iškelta dėl tyčinio sunkaus ir apysunkio kūno sužalojimo (BK 111 str., 112 str.), 5 – dėl chuliganizmo (BK 225 str.).
Daugiau kaip pusė, net 49, iš 2002 metais pareigūnų iškeltų baudžiamųjų bylų – dėl neteisėto psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo ar kitokio platinimo (BK 232¹ str.).
22 tokios bylos iškeltos dėl kvaišalų, sulaikytų Alytaus kolonijoje. Pabrėžtina, kad per penkis pirmuosius 2002 metų mėnesius čia buvo iškeltos vos dvi baudžiamosios bylos, o nuo birželio – net 20. Kalėjimų departamento laikinojo vadovo R. Kalendros nuomone, tai sietina su praėjusią vasarą Alytaus kolonijoje atliktomis organizacinėmis bei kontrolės priemonėmis.
Gegužės mėnesį kilus skandalui dėl ŽIV protrūkio buvo pakeisti šios įstaigos vadovai, iš pareigų atleista dalis ten dirbusių pareigūnų. Alytaus kolonijai skirta papildomų lėšų, suteikta metodinė pagalba, laikinai komandiruoti didelę patirtį turintys kitų įkalinimo įstaigų bei Kalėjimų departamento pareigūnai. Akivaizdžios permainos stabdant ŽIV plitimą, stiprinant prevencinį darbą bei kovojant su narkotinių bei psichotropinių medžiagų patekimu ir Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Iš 16-os baudžiamųjų bylų dėl neteisėto psichotropinių ar narkotinių medžiagų platinimo net 15 jų iškelta nuo birželio mėnesio.
Dėl grasinimo ar smurto prieš pareigūną pernai iškeltos keturios baudžiamosios bylos – Alytaus ir Marijampolės GR PDK, Vilniaus 2-ojoje GR PDK bei Pravieniškių 1-ojoje SR PDK.
Dėl vagystės (BK 271 str.), turto prievartavimo (BK 273 str.), turto sunaikinimo ar sužalojimo tyčia (BK 278 str.), vyro lytinio santykiavimo su vyru, pavartojant fizinį smurtą ar grasinimus arba pasinaudojant nukentėjusiojo priklausoma padėtimi ar bejėgiškumu (BK 122 str.) pernai šalies įkalinimo įstaigose iškelta vos po vieną baudžiamąją bylą.
Iš 14-os Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų dėl jose bausmę atliekančių nuteistųjų įvykdytų nusikaltimų baudžiamosios bylos iškeltos aštuoniose, daugiausia – Alytaus GR PDK (30), Marijampolės GR PDK (24), Vilniaus 2-ojoje GR PDK bei Pravieniškių 2-ojoje SR PDK (po 10).

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 17 d. 22:53