Naujienos

Darbo stebėjimo vizitas Italijos įkalinimo įstaigose

2015-04-07

2015 m. kovo 30 – balandžio 3 d. įvyko projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” dalyvių mokomasis vizitas Italijoje. Projektą įgyvendina Panevėžio pataisos namai kartu su partnerių institucijomis – VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centru. Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.

Vizito Italijoje dalyviai lankėsi Palermo mieste įsikūrusiose suaugusių vyrų įkalinimo įstaigoje „Ucciardone“, nepilnamečių pataisos įstaigoje „Malaspina“ ir nuteistų moterų profesinį mokymą organizuojančioje asociacijoje „Euro“. Stebėta nuteistiesiems organizuojamo bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų įvairovė, Europos Sąjungos projektų lėšomis organizuojamos švietimo veiklos nuteistiesiems, įkalinimo įstaigose besilankančių savanorių vykdoma veikla. Nustebino pataisos įstaigų turimos galimybės įgyvendinti daržininkystės ir sodininkystės programas – šiai veiklai skiriami nemaži dirbamos žemės plotai įkalinimo įstaigų teritorijose, nuimamą derlių pasidalija šiose programose dalyvaujantys nuteistieji. Sužavėjo ir vizito dalyviams pristatytas netradicinis požiūris į nepilnamečių nuteistųjų ugdymą – be įprastinių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programų jiems stengiamasi pasiūlyti ir netradicinių, įdomesnių, skatinančių jauno amžiaus nuteistųjų smalsumą ir siekį išmokti įdomesnio amato. Pavyzdžiui, „Malaspina“ pataisos įstaigos nuteistieji turi galimybę mokytis gelbėtojo amato, o vasaros laikotarpiu jiems suteikiama galimybė padirbėti gelbėtojais miesto pliaže. Kiti mokosi nardytojo profesijos pataisos įstaigoje esančiame baseine – traukia į vandenį panardintus archeologinius radinius, dar kiti pareigūnų prižiūrimi už pataisos įstaigos ribų mokomi laivo valdymo įgūdžių. Atkreiptas dėmesys, jog lankytose pataisos įstaigose taip pat itin skatinamos įvairios sporto veiklos.

Projekto vizitas suteikė Panevėžio pataisos namų ir kitų jame dalyvavusių organizacijų dirbantiesiems galimybę susipažinti su Italijos nuteistųjų švietimo sistema, apžvelgti pataisos įstaigose siūlomų švietimo, mokymo ir kitų nuteistųjų užimtumo veiklų įvairovę, leido pasisemti naujų minčių ir idėjų nuteistųjų neformaliojo mokymo paslaugų asortimentui plėsti.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Panevėžio pataisos namų informacija

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 8 d. 10:40