Naujienos

Ar užaugs pomidoras už grotų?

2015-04-14

Agrokultūrinė veikla pasaulyje yra plačiai taikoma nuteistųjų užimtumo forma. Ji ne tik  padeda įgyti žinių apie maisto auginimą, bet ir sukuria nuteistų asmenų empatiją, skatina integraciją į visuomenę. Pačių nuteistųjų užaugintos daržovės ir prieskoniai keliauja į įkalinimo įstaigos virtuvę ar paaukojami vietos maisto bankams, o tai padeda nuteistiesiems pasijusti naudingais. Be to, žalios zonos, dekoratyviniai augalai, gėlynai aplink kalėjimų pastatus suminkština atšiaurią kalinimo aplinką.

Kalėjimų departamentas siūlo žemdirbyste pagrįstas socialinės reabilitacijos programas taikyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje. Tam sudarytos darbo grupės nariai pristatė laisvės atėmimo įstaigų patirtį užimant nuteistuosius ar suimtuosius agrokultūrinėmis veiklomis bei idėjas, kaip šios veiklos galėtų būti vystomos toliau.

Lietuvos laisvės atėmimo vietų įstaigose agrokultūrine veikla pradėta užsiimti nuo 2005 m. Marijampolės pataisos namų nuteistieji savo aplinką gražina pačių prižiūrimais kabinamais loveliais su gėlėmis, Kauno nepilnamečių pataisos namų-tardymo izoliatoriaus socialinės integracijos skyriaus auklėtiniai padovanotame šiltnamyje užsiaugina daržovių, kurias valgo šviežias,  šaldo, konservuoja. O talkininkaujant Susivienijimo Žali.LT savanoriams, Panevėžio pataisos namuose įkurtas bendruomenės daržas.

Plečiant agrokultūrines veiklas laisvės atėmimo įstaigose, planuojama  įrengti  eksperimentinį daržą (lysvę). Taip atsiras daugiau galimybių supažindinti nuteistuosius su visuomenėje sparčiai populiarėjančia gamtinės žemdirbystės idėja bei sudaryti galimybę šią veiklą išbandyti praktiškai. Tikimasi, kad daržo puoselėjimas bus ne tik įdomi ir naudinga veikla, paskatinsianti atkreipti dėmesį į savo mitybą ir sveikatą, suteiksianti naudingų įgūdžių, bet ir taps savotiška terapija, padėsiančia lengviau prisitaikyti prie esamos aplinkos, reabilituotis ir pasirengti gyvenimui laisvėje.

Darbo grupės posėdžio metu nutarta laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomas skirtingas agrokultūrines veiklas sujungti į vieną bendrą socialinį projektą. Darbo grupė savo veiklą tęs iki gegužės mėn. vidurio.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 14 d. 14:19