Naujienos

Pavaldžios įstaigos mezga glaudžius santykius su kitomis institucijomis

2015-11-04

Lapkričio 4 d. Kauno apygardos probacijos tarnyba, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Rajunčiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu, atstovaujamu rektoriaus Juozo Augučio. Šiuo susitarimu siekiama glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei aktyvesnio akademinės bendruomenės įtraukimo į probacijos veiklą.

 

Šia sutartimi Kauno APT ir VDU įsiapreigoja bendradarbiauti plėtojant socialinės atskirties mažinimo iniciatyvas, įgyvendinant mokslo ir studijų programas, tarp jų ir dėl studentų praktikos, bendrai vykdyti tarptautinius ir nacionalinius projektus.

 

 

Sutartyje numatyta bendradarbiauti rengiant ir vykdant nuteistųjų užimtumo, socailinės adaptacijos projektus, keistis teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija, viešinti abiejų organizacijų veiklą ir skatinti savanorystę. 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. lapkričio 4 d. 13:09