Naujienos

Suimtiems nepilnamečiams – nauja ir šiuolaikiška mokykla

2015-12-02

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose šiemet ištaisyta situacija, kai suimtiems paaugliams nebuvo užtikrintas kokybiškas bendrasis išsilavinimas – tardymo izoliatoriuje atidaryta nauja ir šiuolaikiška mokykla.

Iki šiol teismo laukiantys paaugliai mokėsi ankštose patalpose, neatitinkančiose mokyklos klasėms keliamų reikalavimų.  Šiandien septintajame tardymo izoliatoriaus aukšte atidaryta mokykla, kurioje įrengtos septynios klasės, numatyta 70 mokymo vietų.                   

„Labai svarbu, kad kokybiškas mokslas pasiektų ne tik bausmę atliekančius, bet ir teismo laukiančius vaikus, kad jie galėtų tęsti pradėtą mokymąsi. Suteikdami sąlygas, artimas laisvėje esantiems moksleiviams, padedame į pasaulį žiūrėti plačiau, neužsisklęsti  ir įgyti kuo daugiau žinių,“ – sako Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė.

Šiais mokslo metais tardymo izoliatoriuje sukomplektuota 10 klasių. Šiuo metu mokosi 42 mokiniai. Mokykloje dirba 23 mokytojai (8 mokytojai metodininkai, 10 vyr. mokytojų ir 5 mokytojai),  ugdymo procesui organizuoti skiriama 12-15 savaitinių pamokų.  Mokiniai, kaip ir visi šalies moksleiviai, gali dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir brandos egzaminuose.

Naujojoje mokykloje suimti nepilnamečiai bus aprūpinti šiuolaikiškomis priemonėmis, išmaniosiomis lentomis, patogiais suolais. Mokyklą įrengti padėjo Norvegų finansinio mechanizmo lėšos, kuriomis numatyta gerinti nuteistųjų sąlygas Lietuvoje ir moderninti šalies bausmių vykdymo sistemą. 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. gruodžio 2 d. 09:45