Naujienos

Labiausiai vilioja anglų kalba ir darbas su kompiuteriu

2003-01-27

Šių metų rugsėjį pamokos turėtų prasidėti dar vienoje mokykloje, vienintelėje tokioje šalyje. Nuteistųjų užimtumo bei jų mokymo suteikiant vidurinį išsilavinimą klausimus praėjusią savaitę Pravieniškėse aptarė čia įsikūrusių pataisos darbų kolonijų, Kalėjimų departamento bei Kauno apskrities vadovai.
Pasitarime dalyvavo Kalėjimų departamento laikinasis vadovas Ramūnas Kalendra, šio departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Vitkūnas, Kauno apskrities viršininko pavaduotojas Zigmantas Kazakevičius, apskrities Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorė Vaidevutė Margevičienė, Kauno technologijos universiteto Distancinio mokymo centro direktorė Danguolė Rutkauskienė, keturių Pravieniškėse veikiančių pataisos įstaigų – 1-osios ir 2-osios sustiprintojo režimo, bendrojo režimo pataisos darbų kolonijų bei Pravieniškių gydymo ir pataisos darbų kolonijos direktoriai, jų pavaduotojai, taip pat UAB „Alna“ atstovai.
Pasitarime konstatuota, kad dėl būsimųjų mokinių specifikos nėra galimybių Pravieniškėse steigti atskiros arba Kaune veikiančios suaugusiųjų mokyklos filialo. Dviejose didžiausiose kolonijose norą mokytis buvo pareiškę 70–80 nuteistųjų. Tačiau sunkumų gali kilti dėl itin skirtingo jų poreikio: vieni norėtų mokytis dvyliktoje, kitiems neprošal palankyti šeštąją klasę. Antra vertus, nuteistieji labai nekritiškai vertina savo turimą išsilavinimą: labiausiai geidžiama mokytis anglų kalbos ir įgyti darbo su kompiuteriu pradmenų.
D. Rutkauskienės manymu, nuteistųjų švietimui geriausiai tiktų distancinio mokymo metodas. Tai neakivaizdinio mokymo variantas, kai mokomasi sėdint priešais asmeninio kompiuterio monitorių. Tačiau tam kiekvienoje iš keturių kolonijų būtina įrengti kompiuterių klases, taip pat jas sujungti intraneto tinklais. Tokia klasė su 11 asmeninių kompiuterių jau įrengta Gydymo ir pataisos darbų kolonijoje, o Bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje trūksta tik pačių kompiuterių.
Kauno technologijos universiteto Distancinio mokymo centro direktorė žadėjo peržiūrėti distanciniam mokymui skirtas programas ir rasti galimybių kai kurias jų dovanoti.
Pasak D. Rutkauskienės, geriausiai būsimuosius mokymo kuratorius rengti pagal principą „mokyk mokytoją“. Toks projektas jau įgyvendinamas Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbo kolonijoje, kurios 15 prižiūrėtojų bus atestuoti distancinio mokymo kuratoriais.
Z. Kazakevičiaus nuomone, apskrities biudžete šiam tikslui numatytų 300 tūkstančių litų tikrai nepakaks, reikės ieškoti kitų finansavimo šaltinių.
Kalėjimų departamento vadovai per porą savaičių žadėjo pateikti tikslesnį mokytis pageidaujančių nuteistųjų skaičių.
Galimybę mokytis turi daugumoje pataisos kolonijų bausmę atliekantys nuteistieji.
Pasitarimo dalyviai teigė įsitikinę, kad šių metų rugsėjį pamokos prasidės ir Pravieniškių pataisos įstaigose.
Kitas nuteistųjų mokymo klausimams skirtas pasitarimas įvyks po mėnesio, vasario pabaigoje.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 17 d. 22:45