Naujienos

Kalėjimų departamento vadovė Turkijoje pristatė Europos kalėjimų ir pataisos įstaigų organizacijos veiklą

2015-12-11

2015 m. gruodžio 8 – 10 d. Stambule, Turkijoje, vyko tarptautinis simpoziumas, skirtame 10-ųjų Turkijos probacijos tarnybos metinių paminėjimui. Simpoziume dalyvavo Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius Regimantas Mikaliūnas.

Simpoziumo tikslas - pasidalinti Turkijos probacijos sistemos 10 metų pasiekimais su tarptautiniais partneriais ir Turkijos atstovais, įvertinti ir apibendrinti šios srities mokslinius darbus ir studijas, dalintis idėjomis, diskutuoti ir bendradarbiauti.

Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacijos (European Organisation of Prison and Correctional Services – EuroPris) Tarybos narių susirinkime Kalėjimų departamento direktorė, kaip EuroPris Tarybos narė, deleguota atstovauti EuroPris šiame tarptautiniame simpoziume.

Simpoziumo organizatorių prašymu, Kalėjimų departamento direktorė skaitė pranešimą, kuriame pristatė EuroPris organizacijos veiklą, viziją, misiją ir ateities perspektyvas.

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius parengė pranešimą apie Lietuvos probacijos sistemą, supažindino klausytojus su Lietuvos probacijos tarnybų veikla, taikomomis resocializacijos formomis ir kt.

Asmeninio pokalbio su Turkijos generalinio kalėjimų direktorato generaliniu direktoriumi Enis Yavuz Yildirim metu direktorė aptarė galimo bendradarbiavimo tarp Turkijos ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemų perspektyvas. Generalinis direktorius dėkojo už pranešimą ir išreiškė norą, kad Turkijos generalinis kalėjimų direktoratas artimiausiu metu taptų EuroPris organizacijos nariu.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. gruodžio 11 d. 15:33