Naujienos

Alytaus kolonijoje – bendrosios kratos

2003-01-22

Sausio 22 d. Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje, kai kuriuose jos lokaliniuose sektoriuose buvo atliktos bendrosios kratos. Be vietinių pareigūnų, juose dalyvavo Marijampolės griežtojo režimo bei Pravieniškių 2-osios sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijų pareigūnai. Siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei administracijos teisėtų reikalavimų nuteistiesiems vykdymą buvo pasitelkti Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pirmojo pulko kariai.
Kratose iš viso dalyvavo daugiau kaip 100 Kalėjimų departamentui pavaldžių pataisos įstaigų pareigūnų ir beveik 400 vidaus tarnybos karių.
Dešimtą valandą ryto prasidėjusios kratos truko apie dvi valandas.
Per kratas pareigūnai aptiko nemažai kolonijoje draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų – savos gamybos peilių, nusmailintų metalinių strypų, penki mobilieji telefonai, telefono kroviklis, apie 10 litrų raugo, naminės degtinės aparatą, nemažą kiekį, kaip įtariama, narkotinių ir psichotropinių medžiagų – miltelių, tablečių, ampulių ir augalinės kilmės medžiagos, opijaus ekstrakte išmirkytų tamponų, švirkštų, kitų daiktų.
Kai kuriuose lokaliniuose sektoriuose išvedant nuteistuosius iš jų gyvenamųjų patalpų į kiemus, jie garsiai reiškė nepasitenkinimą, bandė priešintis, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų išeiti iš gyvenamųjų patalpų bei kamerų. Dėl to 9-ajame būryje bei drausminėje zonoje vidaus tarnybos kariams teko panaudoti specialiąsias priemones. Pirminiais duomenimis, iki 17 val. Sveikatos priežiūros tarnybos medikai apžiūrėjo 40 nuteistųjų. Trims iš jų nustatytos rimtesnės traumos, 37 – kraujosruvos, paviršiniai odos nubrozdinimai.
Kratos Alytaus kolonijoje buvo atliktos atsižvelgiant į esamą kriminogeninę būklę šioje kolonijoje, taip pat siekiant tobulinti bendrus Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų ir VRM vidaus tarnybos pirmojo pulko veiksmus specialiosios taktikos pratybose, mokant pareigūnus veikti, jeigu susidarytų ypatinga situacija laisvės atėmimo vietose.
Kriminogeninė būklė Alytaus kolonijoje, kurioje šiuo metu bausmę atlieka 1615 nuteistųjų, - sudėtinga. Nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitus maitinimo normoms, tai yra padidinus sumą, skirtą vieno nuteistojo maitinimui bei praplėtus maisto produktų asortimentą, dalis nuteistųjų išreiškė nepasitenkinimą, nes padidėjus maisto kaloringumui, sumažėjo jo kiekis. Šių metų sausio mėnesį nuteistieji įvykdė du sunkius nusikaltimus (nužudymus), 534 drausmės pažeidimus. Pernai šioje kolonijoje rasta per 150 gramų narkotinių medžiagų, dėl to iškeltos 22 baudžiamosios bylos, 127 mobilieji telefonai. Šiemet keturis kartus aptikta, kaip įtariama, narkotinių medžiagų, kurios perduotos cheminei ekspertizei atlikti.
Po kratų Alytaus kolonijos administracija nuteistiesiems, turintiems nusiskundimų, patarė kreiptis į Sveikatos priežiūros tarnybą. Turintys pretenzijų dėl kratų atlikimo nuteistieji galėjo kreiptis į kolonijon atvykusį Kalėjimų departamento laikinąjį vadovą Ramūną Kalendrą. Norinčių pasinaudoti šia galimybe atsirado vos devyni.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 17 d. 22:46