Naujienos

Švedijos ekspertai vertins dvišalį bendradarbiavimą

2002-11-04

Lapkričio 3 d. trijų dienų vizitą Lietuvoje pradėjo Švedijos tarptautinės plėtros agentūros SIDA (Sweedish International Development Agency) ekspertai Endriu Barklis (Andrew Barkley) ir Klaesas Sandgrenas (Claes Sandgren). Jų atvykimo tikslas – įvertinti Švedijos ir Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą kalėjimų ir probacijos srityje bei mūsų šaliai suteiktos paramos panaudojimą, jos būtinumą, efektyvumą ir tęstinumą.
Ekspertus priėmė ir su jais kalbėjosi Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos laikinasis vadovas Skirmantas Agurkis. Buvo pasikeista nuomonėmis apie įkalinimo įstaigoms iškylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Su Rusijos, Mongolijos, Kazachstano, Ukrainos, Turkijos, Brazilijos, Venesuelos įkalinimo įstaigų sistema susipažinusiam E.Barklis Baltijos šalyje lankosi pirmąkart. „Kalėjimų sistemoje daugiau panašumų nei skirtumų“, – sakė šis 26 metus Didžiosios Britanijos kalėjimuose vadovaujantį darbą dirbęs pareigūnas. – Panašios ir problemos, tik su kai kuriais kultūrų skirtumais“.
Ekspertai domėsis, kaip Švedijos skiriamos lėšos naudojamos mūsų šalies įkalinimo įstaigose, bendradarbiaujančiose pagal Kalėjimų-dvynių programą. Vilniuje, Kaune, Pravieniškėse bei Marijampolėje svečiai lankysis pataisos darbų kolonijose. Paskutinę vizito dieną jie susitiks su Užsienio reikalų ministerijos Pagalbos ir plėtros skyriaus pareigūnais.
Bendradarbiavimo įvertinimo raportą SIDA vadovybei ekspertai turi pateikti lapkričio pabaigoje.
Švedijos bendradarbiavimas su trimis Baltijos valstybėmis teisingumo ir vidaus reikalų srityje prasidėjo 1991 metais.
Švedijos Nacionalinė kalėjimų ir probacijos tarnyba su Baltijos šalių kalėjimų departamentais bendradarbiauja nuo 1995 metų rudens. Šią veiklą minėtoji tarnyba finansavo iki 1997-ųjų pabaigos, vėliau jos įsipareigojimus perėmė SIDA.
1996 metais Europos Taryba inicijavo regioninio bendradarbiavimo tarp Šiaurės ir Baltijos šalių projektą „NORD-BALT Prison“ Pagal jį parama Lietuvos penitencinei sistemai tapo prioritetu. ET rekomendavus, Kalėjimų-dvynių programa, suporinant Švedijos ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos panašaus tipo įkalinimo įstaigas, tapo pagrindine bendradarbiavimo forma.
Jį plėtojant epizodinį atskirų suporintų Šiaurės ir Baltijos šalių įkalinimo įstaigų bendradarbiavimo finansavimą pakeitė koordinuotas tikslinių programų finansavimas. Taip siekiama padėti Baltijos šalių kalėjimų departamentams priartėti prie tarptautinių standartų, ypač prie Europos kalėjimų taisyklių. Kalinimo sąlygų atitikimas šiems reikalavimams yra svarbus tiek žmogaus teisių, tiek stojimo į ES proceso pagreitinimo požiūriu.
Švedijos bendradarbiavimas su Baltijos šalimis įtrauktas į šios valstybės strateginio vystymosi planą. Pernai gruodį SIDA Švedijos vyriausybei pateikė pasiūlymus 2002–2004 metams, kurie šiemet birželį buvo patvirtinti.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 18 d. 21:23
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?