Naujienos

Perpildyti kalėjimai – globalinė problema

2002-11-13

Strasbūre pasibaigė 13-oji kalėjimų departamentų vadovų konferencija, kurioje dalyvavo ir mūsų šalies Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos laikinasis vadovas Skirmantas Agurkis, tarptautinei auditorijai pristatęs Lietuvos bausmių vykdymo sistemos raidą.
Pasak S.Agurkio, šiame Europos Tarybos Kriminalinių problemų komiteto (CDPC) organizuotame forume didžiausias dėmesys buvo skirtas naujajai kalėjimų kultūrai, žmogiškajam faktoriui. Daug kalbėta ir diskutuota apie nuteistųjų ir administracijos tarpusavio santykius, aptarti personalo profesionalumo, nuolatinio kvalifikacijos kėlimo klausimai.
Sprendžiant iš Rusijos Federacijos teisingumo viceministro Jurijaus Kalinino pranešimo, šios šalies įkalinimo sistema sparčiai reformuojama. Tačiau jo gintą operatyvinės veiklos kalėjimuose egzistavimą Europos Taryba laiko anachronizmu ir toms šalims, kuriose ji vykdoma, rekomenduoja atsisakyti. J.Kalinino teiginys, neva dabar Rusijos įkalinimo įstaigose visi nuteistieji lygūs, kastos nebeegzistuoja, kolegoms neatrodė įtikinamas.
Buvęs Kanados Bausmių vykdymo departamento komisaras, dabar šios institucijos konsultantas dr. Olė Ingstrupas pabrėžė žiniasklaidos, šalies intelektualų įtaką formuojant visuomenės nuomonę sprendžiant su įkalinimo sistema susijusias problemas.
Žymios Lenkijos disidentės, Varšuvos universiteto teisės profesorės dr. Monikos Platek nuomone, įkalinimo sistemoje egzistuojančios problemoms reikia nuolatinio visuomenės dėmesio, o ne pavienių akcijų. Pasak M.Platek, paradoksalu, ši sistema tapo atviresnė Lenkijoje įvedus karinę padėtį (1980 m.), kai kalėjimuose atsidūrė jam visiškai svetimi žmonės – žurnalistai, rašytojai, kiti intelektualai. Profesorės nuomone, dabar įkalinimo sistema Lenkijoje vėl užsiveria nuo visuomenės.
Tarptautinio bausmių vykdymo studijų centro (Didžioji Britanija) direktorius dr. Andriu Koilas (Andrew Coyle) teigė, kad dešimtąjį dešimtmetį Anglijos ir Velso kalėjimuose vykusios riaušės – akivaizdi nuolaidžiavimo disciplinos ir tvarkos reikalavimams pasekmė, parodžiusi sistemos netobulumą. Demokratijos ir humanizmo principai neturėtų būti pamiršti, tačiau turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp nuteistųjų teisių ir įstatymais pagrįstų administracijos reikalavimų.
Pasak S.Agurkio, perpildyti kalėjimai – toli gražu ne vien Rytų ir Vidurio Europos šalių, bet globalinė problema, kurią spręsti bandoma įteisinant alternatyvias bausmes. Daugelyje Europos šalių atliktų tyrimų analizė neįrodė, kad didėjant nuteistųjų skaičiui kriminogeninė padėtis gerėtų.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 18 d. 21:20
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?