Naujienos

Nuteistieji Marijampolės kolonijoje aiškinosi santykius

2002-10-27

Derybas su agresyviai nusiteikusiais nuteistaisiais vedė ir laikytis rimties juos ragino į koloniją atvykęs Kalėjimų departamento laikinasis vadovas Skirmantas Agurkis.
Konfliktą tarp besivaidijančių grupuočių pavyko nuslopinti. Vakare į koloniją buvo papildomai įvesta Vidaus reikalų ministerijos pirmojo vidaus tarnybos pulko karių, kurie ėmė kontroliuoti situaciją.
Šeštadienį dviejuose lokaliniuose kolonijos sektoriuose buvo atliktos neplaninės kratos, per kurias rasta išardytų metalinių lovų dalių.
Tą pačią dieną apie pusę šešių vakaro gyvenamoje zonoje prieš nuteistųjų vakarienę buvo atidaryti 1-ojo lokalinio sektoriaus vartai. Iš minėto sektoriaus išbėgę apie 20 nuteistųjų su veidus slepiančiomis kaukėmis ir metaliniais lovų galais rankose puolė prie 16-ojo izoliuoto nuteistųjų būrio. Numušus spyną ir išleidus šio būrio nuteistuosius apie 30 vyrų nubėgo prie 3-iojo lokalinio sektoriaus. Išlaužę vartus jie kurstė keturių būrių nuteistuosius prisidėti prie jų ir susidoroti su 4-ojo lokalinio sektoriaus nuteistaisiais.
Apie 300 agresyviai nusiteikusių žmonių bandė šturmuoti 4-ojo lokalinio sektoriaus vartus. Ten buvusių trijų būrių nuteistieji iš metalinių lovų pasistatė barikadas.
Kalėjimų departamento bei kolonijos vadovai kartu su prokuratūros atstovais ragino nuteistuosius grįžti į jiems paskirtus būrius. Nuteistieji aktyvių veiksmų nesiėmė, tačiau teisėtų pareigūnų nurodymų taip pat nevykdė.
Vėliau į koloniją buvo papildomai įvesta VRM pirmojo vidaus tarnybos pulko karių.
Nuteistieji buvo išrikiuoti lokalinių sektorių kiemuose, prasidėjo skaičiuotė. Penkiems sužeistiesiems medicinos pagalba suteikta vietoje, vienas, 44 metų V. B., išgabentas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę.
Trylika aktyvių konflikto dalyvių buvo izoliuoti. Pasitelkus vidaus tarnybos karius, nuteistųjų gyvenamosiose patalpose buvo atliktos kratos. Rasta metalinių strypų, išardytų lovų galų, peilių, du mobiliojo ryšio telefonai.
Manoma, kad akstiną neramumams Marijampolės kolonijoje davė kelių dienų senumo įvykis. Tuomet kilusio konflikto tarp grupės nuteistųjų buvo sužeistas 16-ojo būrio nuteistasis 32 metų Gintaras Želvys, bausmę atliekantis už plėšimą. Paprašius nurodyti sumušimo priežastį, jis raštu nurodė, kad pretenzijų niekam neturįs, galvą susižalojęs pats. Tą pačią dieną dėl G.Želvio sužalojimo buvo pradėtas tarnybinis tyrimas. 3-iame bei 4-ame lokaliniuose sektoriuose (čia bausmę atlieka atitinkamai kauniečiai ir vilniečiai) kolonijos vadovai buvo susitikę su nuteistaisiais. Susirinkimų metu nuteistieji pretenzijų nei administracijai, nei vieni kitiems nepareiškė.
Nuteistieji buvo įspėti dėl atsakomybės už galimus neteisėtus veiksmus. Kolonijos direktoriaus įsakymu vidaus tvarkai palaikyti buvo papildomai skirta pareigūnų grupė.
Šiuo metu Marijampolės GRPDK ramu, kolonijos pareigūnai, padedami vidaus tarnybos karių, kontroliuoja padėtį.
Įvykiui tirti iš Kalėjimų departamento, Marijampolės GRPDK ir Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros atstovų sudaryta darbo grupė.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 18 d. 21:26
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?