Naujienos

Seimo kontrolierius: teisė į gynybą turi būti visuomet užtikrinama

2015-02-05

Reaguodamas į Lietuvos advokatų tarybos išreikštą susirūpinimą dėl galimai ribojamos suimtųjų teisės susitikti su gynėju laikino sulaikymo įstaigose, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas Teisingumo ministerijai pasiūlė keisti teisinį reglamentavimą taip, kad būtų užtikrinta asmens teisė į gynybą.

Seimo kontrolierių įstaigoje prie apskrito stalo susirinkę Lietuvos advokatų rūmų, Kalėjimų departamento, Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai, diskutavo apie asmens teisės į gynybą realizavimo problemas.

Lietuvos advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgėlės nuomone, 2014 m. rugsėjį Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka, kurioje numatyta, kad advokatas, norėdamas pirmą kartą susitikti su ginamuoju, privalo pateikti iš ikiteisminio tyrimo įstaigos ar teismo, patvirtinantį dokumentą, kad jis yra suimtojo gynėjas, suvaržo įtariamų teises susitikti su gynėju.

„Tokia tvarka sudaro prielaidas pažeisti asmens teisę į gynybą, nes Lietuvos advokatūros įstatymo nuostatos numato, kad klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį, o jį atstovaudamas gynėjas pateikia atstovavimo sutartį ar jos išrašą“ – susitikime kalbėjo I. Vėgėlė.

Kalėjimo departamento vadovė Živilė Mikėnaitė pastebėjo, kad Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisykles tikslinga būtų peržiūrėti aiškiau reglamentuojant suimtųjų susitikimo su gynėju tvarką.

Apibendrinęs išsakytas mintis ir pasiremdamas Konstitucinio Teismo praktika, Seimo kontrolierius susirinkusiems priminė, kad Lietuvos Konstitucijos garantuojama teisė į gynybą yra absoliuti, negali būti paneigta arba suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis sąlygomis:

„Iš Konstitucijos kyla valstybės institucijoms pareiga užtikrinti, kad galimybė šias teises įgyvendinti būtų reali, kad nebūtų paneigta teisė padariusiam nusikaltimą asmeniui ar kaltinamajam pačiam pasirinkti advokatą“, – sakė Seimo kontrolierius A. Normantas.

Seimo kontrolierius A. Normantas pasiūlė Teisingumo ministerijai inicijuoti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių pakeitimą, kad būtų tinkamai užtikrinta asmens teisė į gynybą.

Lietuvoje veikia per 400 laisvės suvaržymo vietų. Tai ne tik kalėjimai, tardymo izoliatoriai pataisos namai ar areštinės, bet ir psichiatrijos įstaigos, pasienio užkardos, socialinės globos, vaikų globos namai.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. vasario 5 d. 14:43
 

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?